Verhoging werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer

Door: Marc Verboom | Op: 03/03/2009

NMBS tarieven aangepast en tussenkomst werkgever verhoogd vanaf 1 februari 2009

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

De werkgever is verplicht tussen te komen in de kosten van het openbaar vervoer in het kader van het woon-werkverkeer en dit voor alle werknemers die er gebruik van maken, ongeacht hun loon.

Vanaf 1 februari 2009 heeft de NMBS de tarieven van de treinkaarten verhoogd.

Daarnaast wordt, in uitvoering van het uitzonderlijk interprofessioneel akkoord (IPA), de tussenkomst van de werkgever vanaf februari 2009 verhoogd van gemiddeld 60% tot gemiddeld 75% van de prijs van het abonnement. Voor de kortere afstanden bedraagt de tussenkomst 71,8% (vroeger 56%) en voor de langere afstanden is dit 78,5% (vroeger 64,9%). De nieuwe tabel met de tussenkomsten in de treinkaarten is op aanvraag te verkrijgen op het BBTK-secretariaat.

De aldus vastgestelde bedragen zijn geldig voor 2009 en 2010. De werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer zal dus niet meer automatisch geïndexeerd noch aangepast worden aan de verhoging van de NMBS-tarieven. Wel zullen de sociale partners in de toekomst tweejaarlijks onderhandelen over de aanpassing van de bedragen.

Woon-werkverkeer met prive-vervoer

Bepaalde sectoren of ondernemingen voorzien eveneens in de (gedeeltelijke) terugbetaling van de verplaatsingskosten met de eigen wagen of ander vervoermiddel.

Voor de periode van 1 februari tot en met 30 juni 2009 blijft de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer behouden op gemiddeld 60%, weliswaar berekend op de verhoogde treintarieven per 1 februari 2009.

Indien er voor 1 juni 2009 geen nieuwe CAO op sector- of ondernemingsvlak wordt afgesloten zal de werkgeverstussenkomst van gemiddeld 75% automatisch van toepassing worden vanaf 1 juli 2009. De verhoogde werkgeverstussenkomst zal dan wel aangerekend worden op de onderhandelingsenveloppe zoals overeengekomen in het IPA.

De sectoren en ondernemingen kunnen ook voor 1 juni 2009 via CAO een andere regeling uitwerken.

 

 

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek