Uitbreiding ouderschapsverlof

Door: Marc Verboom | Op: 27/02/2009

Ouderschapsverlof uitgebreid voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar

Tot nu toe werd het recht op ouderschapsverlof toegekend naar aanleiding van:

  • de geboorte van een kind en tot de leeftijd van 6 jaar (gehandicapt kind tot de leeftijd van 8 jaar);
  • de adoptie van een kind tijdens een periode van 4 jaar vanaf de inschrijving van het kind als gezinslid en tot de leeftijd van 8 jaar.

 

Het recht op ouderschapsverlof wordt aanzienlijk uitgebreid en kan vanaf 1 april 2009 opgenomen worden voor een kind tot 12 jaar.

De overige voorwaarden en bepalingen blijven ongewijzigd.

Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen

De werknemer moet op het ogenblik van de schriftelijke aanvraag gedurende ten minste 12 maanden in een periode van 15 maanden voor de aanvraag bij de werkgever gewerkt hebben.

Opname van het ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof kan opgenomen worden onder 3 vormen:

  • een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst gedurende 3 maanden (eventueel volgens de keuze van de werknemer opgedeeld in periodes van 1 maand)
  • een vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties tot een halftijdse baan gedurende 6 maanden (eventueel opgedeeld in periodes van 2 maanden)
  • een vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties met 1/5 gedurende 15 maanden (eventueel opgedeeld in periodes van 5 maanden).

 

Recht op ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is een recht en kan dus, indien men aan de voorwaarden voldoet, niet geweigerd worden. De werkgever moet schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden en dit minstens 2 maanden en hoogstens 3 maanden vooraf.

De werkgever heeft evenwel het recht het begin van het ouderschapsverlof uit te stellen om "gerechtvaardige redenen die verband houden met het functioneren van de onderneming". Hij dient zich binnen de maand na de aanvraag te beroepen op deze mogelijkheid tot uitstel. Het ouderschapsverlof moet in dit geval uiterlijk 6 maanden na de maand van het bericht tot uitstel ingaan.

De werknemer moet ten laatste op het ogenblik dat het ouderschapsverlof ingaat de nodige documenten ter staving van de geboorte of adoptie bij de werkgever indienen.

Onderbrekingsuitkeringen RVA

Tijdens de periode van het ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op onderbrekingsuitkeringen van de RVA. De aanvraag voor uitkeringen moet ten laatste 2 maanden na de aanvang van het ouderschapsverlof gebeuren (RVA formulier C61 - SV).

Het bedrag van de uitkeringen (op 1/9/2008) zijn:

  • volledige onderbreking van de voltijdse arbeidsprestaties: 726,85 euro bruto per maand
  • volledige onderbreking van deeltijdse arbeidsprestaties: 726,85 x tewerkstellingsbreuk euro bruto per maand
  • halftijdse vermindering van de voltijdse prestaties: 363,42 euro bruto per maand
  • 1/5 vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties: 123,29 euro bruto per maand
  • 1/5 vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties én alleenstaande: 165,80 euro bruto per maand.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek