Eco-cheques: een nieuw betaalmiddel?

Door: Marc Verboom | Op: 19/02/2009

In uitvoering van het uitzonderlijke interprofessionele akkoord werden de modaliteiten van de eco-cheque vastgelegd

Het uitzonderlijke interprofessionele akkoord 2009 - 2010 voorzag in een "nieuw betaalmiddel", de zogenaamde eco-cheque, eventueel te gebruiken om de netto koopkrachtverhoging in te vullen.

Dit nieuwe betaalmiddel zou in navolging van de maaltijdcheque, cadeaucheque, cultuurcheque, ... (zowel voor werkgever als werknemer) vrijgesteld worden van belastingen en sociale bijdragen.

De vrijstelling van sociale bijdragen is van toepassing indien:

 • de toekenning van de eco-cheque voorzien wordt in een CAO op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak;
 • of bij gebrek aan een syndicale afvaardiging op het bedrijf via de individuele arbeidsovereenkomst;
 • de nominale waarde van de eco-cheque maximaal 10 euro is;
 • de eco-cheque de vermelding bevat dat de geldigheid beperkt is tot 24 maanden vanaf de datum van uitreiking;
 • de eco-cheque de vermelding bevat dat hij uitsluitend kan gebruikt worden voor de aanschaf van ecologische producten en diensten (zie verder);
 • het totale bedrag van de eco-cheque op jaarbasis en per werknemer niet hoger ligt dan 125 euro in 2009 en 250 euro vanaf 2010 (eventueel te indexeren).

De eco-cheque zal fiscaal gezien beschouwd worden als een sociaal voordeel (wetgeving nog aan te passen), hetgeen betekent dat de eco-cheque niet belastbaar zal zijn voor de werknemer en niet aftrekbaar voor de werkgever.

De bijlage aan de interprofessioneel afgesloten CAO bevat in bijlage de producten en diensten die in aanmerking komen voor de betaling via de eco-cheque. Deze zijn:

 1. energiebesparing (o.a. energiebesparende toestellen en materialen die door de federale of gewestelijke overheid gesubsidieerd worden, producten voor isolatie van woningen, spaarlampen, ...)
 2. waterbesparing (o.a. spaardouchekop, recuperatietank voor regenwater, hulpstuk voor waterbesparing op kranen, spoelbak voor toiletten met spaarknop)
 3. bevordering duurzame mobiliteit (plaatsing roetfilter, plaatsing LPG-installatie, vervoerbewijzen openbaar vervoer, aankoop en onderhoud fiets en fietsonderdelen, cursussen eco-driving)
 4. afvalbeheer (aankoop oplaadbare batterijen en oplaadtoestellen, compostvat, gerecycleerd papier, wasbare luiers)
 5. producten en diensten met een eco-label (o.m. 70 producten met een eco-label)
 6. bevordering voor de natuur (aankoop duurzaam geëxploiteerd hout, aankoop van bomen, buitenplanten, bloembollen, zaden, potgrond, teelaarde, meststoffen met bio-garantie en niet-gemotoriseerde tuingereedschappen).

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek