Afvalsector

Door: Marc Verboom | Op: 14/02/2009

Vakbonden blijven waakzaam en roepen sociale shopping een halt toe

Verschillende ondernemingen actief in de afvalsector (Veolia, Van Gansewinkel, Sita, ...) proberen te besparen op de personeelskosten door te veranderen van paritair comité en dit zonder enig overleg met de vakbonden. Betrokken ondernemingen namen een aantal initiatieven om de bedienden uit de sector logistiek (PC 226) te halen en onder te brengen in een ander paritair comité. Ook de arbeiders zouden van paritair comité veranderen. Voor de BBTK is dit onaanvaardbaar. Om deze vorm van sociale shopping tegen te gaan hebben we een onderhoud gehad met de minister van Werk, Joëlle Milquet. Ter ondersteuning werd er bij de Federale Overheidsdienst gemanifesteerd, in gemeenschappelijk front door zowel arbeiders (Algemene Centrale, Transportarbeidersbond) als bedienden (BBTK).

Er werd afgesproken dat de minister en haar diensten:

  • grondig zullen onderzoeken om welke dossiers het concreet gaat en wie de wijzigingen heeft aangevraagd;
  • alle aanvragen die niet het gevolg zijn van een verandering van activiteit zullen bevroren worden;
  • het initatief zullen nemen om een paritaire werkgroep, met vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden, op te richten om de bevoegdheidsverdeling tussen de paritaire comités uit te klaren.

 

 

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek