Verhoging bedrijfsvoorheffing op uitkeringen tijdskrediet

Door: Marc Verboom | Op: 12/02/2009

Op sommige uitkeringen halftijds tijdskrediet wordt bedrijfsvoorheffing verhoogd

Het KB van 2 februari 2009 (Belgisch Staatsblad van 6 februari) voert een aantal in het kader van het uitzonderlijk Interprofessioneel Akkoord 2009 - 2010 genomen maatregelen inzake bedrijfsvoorheffing uit.

De bedrijfsvoorheffing ingehouden op de uitkering halftijds tijdskrediet wordt opgetrokken van 17,15 naar 30% als de werknemer jonger is dan 50 jaar en van 17,15 naar 35% als de werknemer ouder is dan 50 jaar.

Deze maatregel is niet van toepassing voor de alleenstaanden en voor werknemers in thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor het verlenen van medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen). In deze gevallen blijft de bedrijfsvoorheffing 17,15%.

Deze maatregel heeft betrekking op de werknemers in halftijds tijdskrediet (buiten uitzonderingen) vanaf 1 januari 2009 en wordt toegepast vanaf 1 maart 2009.

De van toepassing zijnde bedrijfsvoorheffing volgens het type van tijdskrediet of thematisch verlof (en eventueel afhankelijk van de begindatum ervan) wordt weergegeven in onderstaande tabel:

 

type tijdskrediet                                          begindatum                          bedrijfsvoorheffing        

voltijds tijdskrediet en thematisch verlof

 

10,13%

1/5 tijdskrediet

voor 1 juni 2007 17,15%
1/5 tijdskrediet vanaf 1 juni 2007 35% (behalve voor alleenstaanden met gezinslast = 17,15%
1/5 thematisch verlof   17,15%
1/2 tijdskrediet voor 1 januari 2009 17,15%
1/2 tijdskrediet vanaf 1 januari 2009 35% (behalve voor alleenstanden = 17,15%)
1/2 tijdskrediet vanaf 1 januari 2009 30% ('behalve voor alleenstaanden = 17,15%)
1/2 thematisch verlof   17,15%

  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek