Vlaamse jobkorting via bedrijfsvoorheffing

Door: Marc Verboom | Op: 26/01/2009

De Vlaamse regering heeft beslist de Vlaamse jobkorting te hervormen


De werkende inwoners van het Vlaamse gewest krijgen een vermindering van de personenbelasting (niet te verwarren met én bovenop de federale vermindering van de personenbelasting).

Deze Vlaamse jobkorting wordt (in principe) éénmalig in februari verrekend via de bedrijfsvoorheffing (in de plaats van de maandelijkse korting zoals dit werd toegepast voor de inkomstenjaren 2007 en 2008) en verhoogt dus het netto loon.

De hoogte van de jobkorting hangt af van je belastbaar jaarinkomen. Het belastbaar inkomen is het bedrag waarop de bedrijfsvoorheffing berekend wordt (bruto maandloon - RSZ-bijdragen - (eventueel) werkbonus). Op basis van je belastbaar inkomen van februari gebeurt er een schatting van je belastbaar jaarinkomen. De Vlaamse jobkorting bedraagt:

  • 0 euro indien je belastbaar jaarinkomen (2009) kleiner is dan 6.980 euro (belastbaar inkomen in februari 2009 kleiner dan 581,67 euro);
  • 300 euro indien je belastbaar jaarinkomen (2009) tussen 6.980 en 24.375 euro bedraagt (belastbaar inkomen in februari tussen 581,67 en 2.031,25 euro);
  • 250 euro indien je belastbaar jaarinkomen (2009) groter is dan 24.375 euro (belastbaar inkomen februari groter dan 2.031,25 euro).

 

Nieuw is ook dat indien de bedrijfsvoorheffing in februari niet het bedrag van de jobkorting bereikt de verrekening van de jobkorting ook gebeurt in maart of april. Indien je bijvoorbeeld in de middelste inkomensgroep zit en je bedrijfsvoorheffing in de maand februari slechts 220 euro bedraagt dan zal het saldo van de jobkorting (300 - 220 = 80 euro) overgedragen worden naar de maand maart (of april).

 

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek