Wijziging moederschapsverlof

Door: Marc Verboom | Op: 18/01/2009

Gedeelte van het moederschapsverlof kan voortaan later opgenomen worden

De programmawet van 22 december 2008 (BS 29 december 2008) voert een wijziging door aan het moederschapsverlof.

Buiten enkele uitzonderingen heeft men recht op 15 weken moederschapsrust. Deze periode wordt verdeeld in 6 weken prenatale rust en 9 weken postnatale rust (het geval van de geboorte van een meerling laten we hier buiten beschouwing).

De prenatale rust kan ingaan vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Hiervan is tenminste 1 week verplicht te nemen voor de geboorte. De andere 5 weken zijn facultatief en niet verplicht op te nemen voor de bevalling. Ze kunnen op vraag van de werkneemster overgedragen worden tot na de bevalling. De postnatale rust heeft een verplichte duur van 9 weken vanaf de geboorte (we maken hier abstractie van de gevallen van een vroegtijdige en laattijdige geboorte).

De nieuwe wetgeving voorziet in de volgende nieuwigheid. Indien de posnatale rust wordt verlengd met overgedragen weken prenatale rust kunnen hiervan 2 weken omgezet worden in verlofdagen van de postnatale rust. Deze 2 weken overgedragen prenatale rust kunnen na de werkhervatting opgenomen worden binnen 8 weken volgend op de werkhervatting en dit volgens het uurrooster en de planning van de werkneemster.

De nieuwe wetgeving gaat in vanaf 1 april 2009 en dus op alle bevallingen vanaf deze datum.

   

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek