Betaling van verkeersboetes door de werkgever

Door: Marc Verboom | Op: 16/01/2009

Een nieuwe wet legt de betaling op van een solidariteitsbijdrage

De wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2008 (BS 29 december 2008 - art. 219 en 220) voorziet de invoering van een solidariteitsbijdrage van 33% op de door de werknemers tijdens de uitoefening van hun arbeidsovereenkomst opgelopen verkeersboetes die door de werkgever worden betaald of terug betaald. En dit ondanks het feit dat deze (terug)betaling van boetes niet als loon wordt beschouwd.

Bedoeling van deze wet is te vermijden dat de werkgever de werknemers zou aanzetten om overtredingen te begaan.

Onder verkeersboetes wordt verstaan:

  • verkeersboetes voortvloeiend uit een zware verkeersovertreding (overtredingen van 3de en 4de graad) en verkeersboetes van minimaal 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding
  • verkeersboetes voortvloeiend uit een lichte verkeersovertreding (overtredingen van 1ste en 2de graad) en verkeersboetes van minder dan 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding. Een bedrag van 150 euro op jaarbasis wordt in dit geval vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage.

 

Op verkeersboetes voortvloeiend uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd.

De bijdrage wordt door de werkgever betaald aan de RSZ.

Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2009.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek