Pleegverlof

Door: Marc Verboom | Op: 30/11/2008

Statuut van pleegouders verbeterd

Het KB van 27 oktober 2008 verbetert het statuut van werknemers die pleegouders zijn en staat hen toe 6 dagen per kalenderjaar afwezig te zijn van het werk.

Een pleegouder is de persoon die als pleegouder is aangesteld en benoemd via een beslissing van de rechtbank, een erkende dienst voor pleegzorg, de diensten van l'Aide à la Jeunesse of het Comité Bijzondere Jeugdzorg.

Vanaf 13 november 2008 kan een werknemer voortaan maximaal 6 dagen per kalenderjaar afwezig zijn op het werk in het kader van het pleegzorgverlof. De redenen voor dit verlof zijn beperkend opgesomd in het KB:

  • alle soorten zittingen bij gerechtelijke en administratieve autoriteiten;
  • contacten met de ouders of voor het pleegkind belangrijke derden;
  • contacten met de dienst voor pleegzorg.

 

Het aantal dagen wordt toegekend per pleeggezin en niet per werknemer. Dit betekent dat als het pleeggezin samengesteld is uit 2 werknemers, die beiden aangesteld zijn als pleegouders, de 6 dagen over hen beiden moeten worden verdeeld.

De werknemer die in dit kader afwezig is op het werk ontvangt van de RVA een bruto bedrag van 96,29 euro per dag.

Om dit verlof te kunnen genieten moet de werknemer heel wat formaliteiten vervullen tegenover de werkgever en de RVA.

De werknemer moet de werkgever ten minste 2 weken op voorhand verwittigen indien hij wenst gebruik te maken van het pleegzorgverlof. Als dit niet mogelijk is moet de werkgever zo spoedig mogelijk verwittigd worden. Hij moet de werkgever het bewijs kunnen leveren dat hij pleegouder is (via het document van de formele aanstelling) en het bewijs leveren van de gebeurtenissen die zijn afwezigheid rechtvaardigen.

De aanvraag voor de uitkering dient te gebeuren via het modelformulier beschikbaar bij de RVA. Het formulier moet aangetekend verzonden worden aan de RVA en dit binnen een termijn van 2 maanden na de gevraagde afwezigheidsdag.

Opgelet: momenteel doen de afwezigheidsdagen in het kader van het pleegzorgverlof geen rechten ontstaan op sociale zekerheid (pensioen, werkloosheid, ...) en op arbeidsrechtelijke aspecten (berekening vakantiegeld, eindejaarspremie, ...). Hiervoor is het wachten op een aanvullend KB in uitvoering van artikel 61 van de Programmawet van 27 april 2007.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek