Aanpassing bedrag resultaatsgebonden voordelen

Door: Marc Verboom | Op: 30/11/2008

Bedrag resultaatsgebonden voordeel opgetrokken tot 2.314 euro voor 2009

Sinds 1 januari 2008 bestaat het stelsel van de "niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen". Dit is een moeilijke benaming voor voordelen (bonussen) bovenop het loon, die niet periodiek terugkeren en als het bedrijf bepaalde vooraf duidelijk omschreven en objectief meetbare resultaten behaalt.

Het maximumbedrag van deze bonus waarop geen enkele sociale zekerheidsbijdrage of belasting verschuldigd is bedraagt 2.314 euro netto voor 2009 (2.200 euro in 2008).

Dergelijke resultaatsgebonden voordelen zijn wel onderheving aan een bijzondere bijdrage van 33% ten laste van de werkgever die rechtstreeks aan de sociale zekerheid wordt gestort.

We herinneren aan de voorwaarden om te komen tot een dergelijke "resultaatsgebonden verloning":

  • vast te leggen in een bedrijfs-CAO (of via een toetredingsakte toe te voegen aan het Arbeidsreglement en over te maken aan het paritair comité);
  • toe te kennen voordeel vast te leggen a.h.v. objectief meetbare resultaten van de onderneming (winst, omzet, ...);
  • concrete afspraken vast te leggen over de verdeling van het voordeel onder de werknemers;
  • het voordeel mag niet gekoppeld worden aan de individuele prestatie of evaluatie van de werknemers;
  • voordeel mag niet in de plaats komen van bestaande looncomponenten (tenzij ter vervanging van een reeds bestaand systeem van resultaatsgebonden verloning op basis van de wet van 2001).

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek