Nieuwe loongrenzen voor 2009

Door: Marc Verboom | Op: 24/11/2008

De nieuwe loongrenzen voor 2009 voor de proefperiode, opzeggingstermijnen, scheidsrechtelijk beding, niet-concurrentiebeding en scholingsbeding gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 12 november 2008 verschenen de geïndexeerde loongrenzen zoals die vanaf 1 januari 2009 van toepassing zullen zijn:

  • 29.729 euro i.p.v. 28.580 euro in 2008;
  • 35.638 euro i.p.v. 34.261 euro in 2008;
  • 59.460 euro i.p.v. 57.162 euro in 2008.

 

Deze bedragen hebben een invloed op:

  • de duur van de proefperiode;
  • de lengte van de opzeggingstermijn;
  • de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;
  • de geldigheid van het niet-concurrentiebeding;
  • de geldigheid van het scholingsbeding.

 

Zo is de duur van de proefperiode beperkt tot maximum 6 maanden indien het bruto jaarloon kleiner is dan 35.638 euro. Boven dit bedrag mag een proefperiode van maximum 12 maanden worden overeengekomen.

Is het bruto jaarloon lager dan 29.729 euro dan is de wettelijke opzeggingstermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming van toepassing als het ontslag uitgaat van de werkgever. Bedraagt het bruto jaarloon meer dan 29.729 euro dan moet de opzeggingstermijn worden vastgesteld in onderling akkoord tussen de werkgever en de bediende (met minimaal de wettelijke opzeggingstermijn) of door de rechter worden bepaald (eventueel via de zogenaamde formule Claeys).

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 29.729 euro is de geldigheid van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

Een scholingsbeding kan enkel in een arbeidsovereenkomst opgenomen worden of nadien vastgelegd worden indien het bruto jaarloon hoger is dan 29.729 euro.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek