Onderhandelingen Interprofessioneel Akkoord van start

Door: Marc Verboom | Op: 23/11/2008

Besprekingen op het hoogste niveau tussen vakbonden en werkgevers

Het Interprofessioneel Akkoord legt krijtlijnen vast ...

Elke 2 jaar komen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers op het hoogste niveau samen om te bepalen in welk kader de onderhandelingen in de sectoren en de bedrijven voor de volgende 2 jaar kunnen plaatsvinden. Het zijn dus belangrijke onderhandelingen die een weerslag hebben op elke werknemer in de privé-sector.

Het gaat in de eerste plaats om een rechtstreeks overleg tussen vakbonden en werkgevers. In de praktijk komt de regering soms preventief of achteraf tussen om maatregelen te ondersteunen die een akkoord dichterbij kunnen brengen.

Een solidariteitsakkoord ...

Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) is in de eerste plaats een solidariteitsakkoord dat minimale rechten moet vastleggen voor de werknemers uit de zwakkere sectoren en kleinere bedrijven. Niet iedere werknemer beschikt immers in zijn sector of bedrijf over de nodige syndicale macht om de werkgevers tot goede akkoorden te dwingen over zowel kwalitatieve eisen als de koopkracht.

Verbetering van de koopkracht

Op het vlak van de verbetering van de koopkracht worden volgende eisen naar voor geschoven:

 • verhoging van het gewaarborgd minimum maandloon;
 • betere terugbetaling van het woon-werkverkeer (verplaatsingskosten van en naar het werk);
 • verhoging van het dubbel vakantiegeld tot een volledig maandloon (nu 92%);
 • ruimte voor vrije onderhandelingen, zonder dwingende loonnorm, in de sectoren en bedrijven;
 • vrijwaren van het indexmechamisme.

Op basis van het technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) moet het mogelijk zijn een loonnorm voor de volgende 2 jaar vast te leggen die indicatief is en die het mogelijk maakt  om in de sectoren en de bedrijven vrije loononderhandelingen te voeren. Want er is ruimte voor meer. Er moet ruimte zijn voor meer. Zeker in een periode waarin steeds meer mensen het moeilijker hebben om hun dagelijkse kosten te betalen.

Kwalitatieve verbeteringen

De kwaliteit van de arbeid moet verbeteren op het vlak van:

 • meer vorming en opleidingen voor de werknemers;
 • meer investeringen in innovatie en onderzoek en ontwikkeling;
 • verbeteringen aan het systeem van het tijdskrediet;
 • verbeteringen aan het statuut van deeltijdse werknemers;
 • betere omkadering van de bestaande flexibiliteit;
 • wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen;
 • verlenging van de brugpensioenstelsels;
 • verlaging van sociale bijdragen en fiscale loonsubsidies te koppelen aan werkgelegenheidseffecten.

De onderhandelingen zijn vorige week begonnen. Ze gaan door tot begin december. Tegen 6 december moet blijken of een akkoord mogelijk is en met welke inhoud.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek