Individuele informatiefiche nieuw bonussysteem

Door: Marc Verboom | Op: 11/11/2008

A.h.v. deze informatiefiche moet de werknemer één en ander kunnen controleren

Het loonakkoord 2007 - 2008 voorzag in een nieuw systeem van resultaatsgebonden voordelen (CAO 90).

Dit zogenaamde bonussysteem geniet van een gunstig fiscaal en parafiscaal regime. In hoofde van de werknemer is de bonus vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting. De werkgever betaalt op het bedrag van de bonus enkel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33%.

Bij de betaling van de bonus moet de werkgever aan iedere werknemer een informatiefiche overhandigen. Het gaat om een verplicht af te leveren sociaal document. Deze individuele fiche moet minstens de volgende elementen bevatten:

  • de identiteit van de werknemer;
  • de verwijzing naar het afgesloten bonusplan (een CAO of toetredingsakte);
  • de referteperiode waarop de bonus betrekking heeft;
  • de verwachte en behaalde resultaten voor elke voorziene doelstelling;
  • de gebruikte methode voor de berekening en de controle van de resultaten;
  • de berekeningswijze van de bonus;
  • het toegekende bedrag;
  • de datum van betaling;
  • de vermelding dat de bonus is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting in hoofde van de werknemer.

Ook indien de vooropgestelde doelstellingen van het bonusplan niet werden bereikt en er bijgevolg geen bonus wordt uitbetaald, moet een individuele informatiefiche worden overhandigd. Dit moet de werknemer toelaten controle uit te oefenen over de hierboven vermelde elementen en parameters.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek