Het ABVV eist respect voor het Herenakkoord

Door: Marc Verboom | Op: 11/11/2008

Brief aan het VBO m.b.t. het stakingsrecht

Het ABVV is ontsteld over het verloop van de gebeurtenissen bij een groot aantal bedrijven, waaronder Carrefour en Ikea. De houding die de werkgevers daarin aannemen doet afbreuk aan het stakingsrecht en de meest elementaire rechten van de werknemers om hun ongenoegen te uiten.

Het ABVV dringt erop aan dat alle werkgevers, net zoals de vakbondsvertegenwoordigers dat doen, hun plichten in het sociaal overleg naleven.

Het ABVV denkt hierbij meer bepaald aan het Herenakkoord van 28 maart 2002, met betrekking tot het gedrag tijdens collectieve conflicten.

In tegenstelling tot wat zich nu afspeelt in talrijke bedrijven was in het Herenakkoord afgesproken dat de werkgevers geen beroep zouden doen op de rechterlijke macht (éénzijdige verzoekschriften, dwangsommen, deurwaarders, ...) zolang de vakbonden de procedures van de stakingsaanzegging respecteren, zoals ze dat nu ook gedaan hebben. Bovendien gingen de werkgevers nu nog een stap verder met hun vraag tot massale en systematische inzet van de ordediensten (zie acties bij Carrefour).

Het ABVV heeft dan ook een brief naar de voorzitter van het VBO gestuurd om de bepalingen van het Herenakkoord te respecteren.

Het ABVV vraagt de werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen en vestigt de aandacht op de schade die een verslechtering van het klimaat tijdens het komend sociaal overleg kan veroorzaken.

Het ABVV zal dan ook met meer dan buitengewone belangstelling bekijken hoe er zal worden omgesprongen met de aan gang zijnde conflicten.

Wat er ook van zij, dit is alvast een slecht signaal dat aan de vakbondsvertegenwoordigers werd uitgestuurd op de vooravond van het overleg voor het Interprofessioneel Akkoord 2009 - 2010.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek