Betaalde feestdagen in 2009

Door: Marc Verboom | Op: 09/09/2008

Voor 15 december 2008 moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2009 op de volgende data:

  • donderdag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 13 april : Paasmaandag
  • vrijdag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • donderdag 21 mei : Hemelvaartdag
  • maandag 1 juni : Pinkstermaandag
  • dinsdag 21 juli : nationale feestdag
  • zaterdag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • zondag 1 november : Allerheiligen
  • woensdag 11 november : Wapenstilstand
  • vrijdag 25 december : Kerstmis

 

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2009 is dit het geval voor zaterdag 15 augustus (te vervangen door maandag 17 augustus) en zondag 1 november (te vervangen door maandag 2 november).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk, indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2008 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van de individuele compensatiedagen vermeld staan.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek