Vakantieregeling 2009 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 08/09/2008

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2009 op volgende data:

  • donderdag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 13 april : Paasmaandag
  • vrijdag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • donderdag 21 mei : Hemelvaartdag
  • maandag 1 juni : Pinkstermaandag
  • dinsdag 21 juli : nationale feestdag
  • zaterdag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • zondag 1 november : Allerheiligen
  • woensdag 11 november : Wapenstilstand
  • vrijdag 25 december : Kerstmis

 

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2009 is dit van toepassing op de wettelijke feestdag van zaterdag 15 augustus en zondag 1 november.

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere bediende afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2008.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag : in Vlaanderen (zaterdag 11 juli), in Brussel (zaterdag 11 juli of zondag 27 september), in Wallonië (zondag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (zondag 15 november).

Wanneer een regionale verlofdag samenvalt met een zaterdag of zondag wordt een vervangingsdag toegekend. De modaliteiten van toekenning en vervanging moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen

In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's middags op tweede Nieuwjaarsdag (vrijdag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 10 april), Allerzielen (maandag 2 november) en tweede Kerstdag (zaterdag 26 december).

De conventionele halve verlofdag van zaterdag 26 december wordt aan iedere bediende individueel toegekend.

Indien de wettelijke feestdag van zondag 1 november verplaatst wordt naar maandag 2 november wordt de halve verlofdag van 2 november individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bv. door iedere bediende vrij te kiezen).

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek