Vaderschapsverlof

Door: Marc Verboom | Op: 14/10/2002

De nieuwe regelgeving aangaande het vaderschapsverlof.

Vanaf 1 jui 2002 heeft een vader recht op 10 dagen afwezig te zijn van het werk naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een kind. Deze dagen moeten genomen worden binnen 30 dagen na de geboorte of adoptie. Zij moeten niet noodzakelijk in één keer worden opgenomen.

Gedurende de eerste 3 dagen van afwezigheid ontvangt men het normaal loon van de werkgever (oude regeling van klein verlet). Gedurende de volgende 7 dagen krijgt men een uitkering ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten bedrage van 82% van een begrensd bruto maandloon van € 2.579,96.

De uitkering voor het vaderschapsverlof moet aangevraagd worden bij het ziekenfonds mits voorlegging van een geboorteakte of een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.

De 7 bijkomende verlofdagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek