Verhoging forfaitaire vermindering bedrijfsvoorheffing (Vlaanderen)

Door: Marc Verboom | Op: 18/08/2008

Forfaitaire vermindering van de personenbelasting via de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf augustus 2008 lichtjes verhoogd

Voor de inkomens van het jaar 2008 wordt de Vlaamse forfaitaire belastingsvermindering via de bedrijfsvoorheffing (zgn. Vlaamse jobkorting) opgetrokken van 12,50 tot 16,70 euro per maand. Hierdoor stijgt het netto loon een klein beetje.

Zij is van toepassing op de werknemers die inwoner zijn van een gemeente van het Vlaams Gewest en in zoverre de bruto jaarbezoldiging tussen 6.940 en 25.325 euro (voordien 24.810) ligt.

Onder bruto jaarbezoldiging wordt verstaan 12 keer het belastbare normale maandelijkse bruto bedrag van de bezoldigingen dat onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing (maandloon, commissieloon, vergoedingen, premies, vast en veranderlijke loonbestanddelen, voordelen van alle aard, ...).

Deze vermindering wordt ingehouden op de maandelijkse bezoldiging via de bedrijfsvoorheffing zoals die berekend wordt rekening houdend met de gezinstoestand.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek