Vermindering bedrijfsvoorheffing lage inkomens

Door: Luk Stuer | Op: 02/07/2008

Vanaf 1 juli 2008 genieten bepaalde werknemers een extra maandelijkse vermindering van 5,57 euro van de bedrijfsvoorheffing.

In de programmawet 2008 werd beslist om de belastingsvrije som voor het aanslagjaar 2009 - inkomsten 2008 te verhogen van 6.150,- euro naar 6.400,- euro voor de mensen met een inkomen van minder dan 22.873,- euro.

De werknemers die recht hebben op deze verhoogde belastingsvrije som kunnen via het KB van 18 juni 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (B.S. 23 juni 2008) genieten van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing en dit voor de inkomsten vanaf 1 juli 2008.

De extra maandelijkse vermindering van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 5,57 euro en is van toepassing indien de belastbare maandbezoldiging maximum 1.947,37 euro bedraagt.  Dit stemt overeen met een brutoloon van +/- 2.240,- euro voor een bediende die voltijds werkt.

Op de website van het ABVV (www.abvv.be) vind je een berekeningsmodule "werkbonus".  Deze module zal voor de berekening van het nettoloon rekening houden met deze vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor de lage lonen vanaf 1 juli 2008.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek