Kilometervergoeding

Door: Marc Verboom | Op: 14/10/2002

Indexatie kilometervergoeding verplaatsingen met eigen wagen.

Personeelsleden die voor beroepsdoeleinden gebruik maken van hun eigen wagen hebben recht op de terugbetaling door de werkgever van de gemaakte kosten.

De fiscus aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan, vastgesteld op basis van de werkeliijk afgelegde kilometers, niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent.

Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd en bedraagt vanaf 1 juli 2002 € 0,2677 per kilometer.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek