Koopkrachteisen vakbonden

Door: Marc Verboom | Op: 23/06/2008

De vakbonden eisen van de regering snel een antwoord

De vakbonden hebben op 18 juni een onderhoud gehad met Leterme. Hierop werden de gekende eisen naar voor gebracht:

  • verlaging BTW op gas en elektriciteit van 21 naar 6% en evenwaardige maatregelen voor de stookolieprijzen;
  • fiscale maatregelen voor de lage - en middeninkomens;
  • verbetering terugbetaling woon-werkverkeer werknemers.

 

De prijzen van elektriciteit, gas en stookolie zijn voor de gezinnen de afgelopen 12 maanden met respectievelijk 17, 35 en 60% gestegen. Deze prijsverhoging weegt zwaar door op het gezinsbudget en heeft een sterke invloed op de inflatie. De prijzen van deze basisproducten zijn in België sneller gestegen dan in de eurozone (7 x sneller voor gas en 3 x sneller voor elektirciteit).

Niettegenstaande de bewering van de regering vormt de Europese regelgeving geen enkele belemmering om de BTW te verlagen. Op 30 mei 2007 pasten verscheidene lidstaten al een verlaagde BTW toe op gas en elektriciteit: Italië (10%), Griekenland (9%), Luxemburg (6%), Portugal (5%) en Groot-Brittannië (5%).

Voor de loontrekkenden vragen we een belastingverlaging van gemiddeld 50 euro per maand door het toekennen van een sociaal belastingkrediet via de bedrijfsvoorheffing. Het netto loon van de laagste inkomens (tot 2.250 euro bruto per maand) zou hiermee stijgen met 83,33 euro netto per maand. Het netto loon van de werknemers met het gemiddelde bruto maandloon van 2.700 euro per maand zou hierdoor stijgen met 44,12 euro netto per maand.

Qua betere terugbetaling van de verplaatsingskosten voor het woon-werkverkeer willen we met de werkgevers:

  • onderhandelen voor een integrale terugbetaling van het abonnement openbaar vervoer (verder zetten van "derdebetalersysteem" met NMBS);
  • komen tot afspraken voor het opstellen van mobiliteitsplannen;
  • komen tot afspraken voor een betere terugbetaling van de verplaatsingskosten met privé-vervoer.

 

Van de regering vragen we in dit verband:

  • een hogere fiscale vrijstelling van de terugbetaalde verplaatsingskosten voor werknemers die alleen met de wagen naar het werk kunnen komen (onregelmatige werkuren, geen openbaar vervoer beschikbaar, ...);
  • gevoelige verhoging van de fiscale vrijstelling van 160 euro gezien de sterke stijging van de brandstofprijzen;
  • een hogere vrijstelling voor de fietsvergoeding (momenteel 0,15 euro per kilometer). 

  

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek