ABVV zal niet laten raken aan de index

Door: Marc Verboom | Op: 18/06/2008

Voorstel van gouverneur Nationale Bank onaanvaardbaar

Gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank lanceerde in persoonlijke naam een "oplossing" voor de hoogoplopende inflatie. Hij stelt voor om voortaan te werken met een "variabele" index. Hiermee bedoelt hij een lagere (hoe laag) indexering voor de hogere lonen.

Dit voorstel is misleidend:

  • het geeft geen antwoord op de koopkrachtproblemen voor de lage en middelgrote inkomens en uitkeringtrekkers;
  • het gaat voorbij aan het solidariteits- en verzekeringsmechanisme;
  • het komt niet tegemoet aan een oplossing voor de sterke inflatie als gevolg van de sterk gestegen energie- en voedselprijzen.

Het geeft geen antwoord op de koopkrachtproblemen van de lagere en middelgrote inkomensgroepen. Zij zullen hiermee geen euro meer koopkracht lrijgen.

Het gaat voorbij aan het solidariteits- en verzekeringsprincipe. De index zorgt immers niet alleen voor een aanpassing van het loon op zich, maar heeft ook invloed op de bijdragen aan de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Door de indexkoppeling voor de hogere lonen te schrappen of te minimaliseren worden de bijdragen aan de sociale zekerheid en fiscaliteit verkleind. De sociale zekerheidsbijdragen gaan via het solidaritiets- en verzekeringsmechanisme naar de (geplafoneerde) sociale uitkeringen. Waarom zouden de hogere lonen nog bijdragen aan de sociale zekerheid als hun indexkoppeling wegvalt? Wie kan gemotiveerd worden of blijven om mee te draaien in een systeem waar hij/zij zelf niet beter van wordt?

Het ABVV en BBTK vinden het voorstel van Guy Quaden onaanvaardbaar en eist van de regering dat ze de index ondubbelzinnig en op alle niveaus verdedigt. Het zou beter zijn dat de gouverneur en de regering naar oplossingen zoeken om de veel sterkere inflatie in ons land tegenover onze buurlanden aan te pakken. En oplossingen aan te dragen voor de veel snellere stijging van energie- en voedingsprijzen die de oorzaak vormen van de sterke inflatie.

Na het succes en een positieve evaluatie van de actieweek van 9 tot 12 juni, waaraan tienduizenden vakbondsafgevaardigden deelnamen, zal het ABVV en BBTK druk op de regering blijven zetten. Nieuwe acties worden niet uitgesloten en zijn afhankelijk van een onderhoud met Eerste Minister Leterme op woensdag 18 juni. In dit gesprek zal het ABVV benadrukken dat er vlug concrete maatregelen moeten genomen worden:

  • om het BTW tarief op gas en elektriciteit te verlagen van 21 tot 6%;
  • inzake verlaging van de fiscaliteit voor de lage en middeninkomens;
  • ter compensatie van de stijgende vervoerskosten van de werknemers.

Afhankelijk van het resultaat van dit onderhoud zal het ABVV de opportuniteit en de modaliteiten van eventuele nieuwe acties vastleggen.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek