Sociale verkiezingen : BBTK Mechelen is er klaar voor

Door: Marc Verboom | Op: 24/03/2008

Kandidatenlijsten in meer bedrijven en met meer kandidaten

Op dinsdag 11 maart - aan de vooravond van het indienen van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen in mei 2008 - hield BBTK Mechelen een kandidatenavond. Op basis van de in te dienen kandidatenlijsten lijkt BBTK Mechelen opnieuw een vooruitgang te zullen maken bij deze sociale verkiezingen. In net geen 100 bedrijven zal een kandidatenlijst worden ingediend. Het aantal kandidaten stijgt met 19%. In bijna alle sectoren zit er een vooruitgang in:

  • in de industrie volgen we de evolutie van "traditionele prodcutiegebonden bedrijven" naar de "nieuwe niet-productiegebonden bedrijven" waar het accent ligt op onderzoek, ontwikkeling, verkoop en marketing zoals bij Borelais, Tibotec, Covidien, Seghers Technology, ...;
  • een relatief belangrijke vooruitgang in de social-profit;
  • een verdere groei in de dienstensectoren (Telenet, EDS, Wolters Kluwer, N-Allo, ...) en de logistiek;
  • meer kandidaten bij de jongeren en de kaderleden.

Daarna werd de verkiezingscampagne gelanceerd met de presentatie van het campagnemateriaal. Een panelgesprek met enkele militanten (anciens en nieuwe kandidaten) maakte duidelijk dat syndicaal werk niet gemakkelijk, maar nog steeds noodzakelijk is. Het toonde aan dat elke militant of militantenkern zijn weg moet zoeken rekening houdend met het doelpubliek (jongeren, kaderleden, hoger opgeleide infomatici, ...), de aard van de onderneming (call-center, groot ziekenhuis, ...) en het al dan niet bestaan van een syndicale traditie. Belangrijk is en blijft het inspelen op de concrete behoeften en vragen van de bedienden en kaderleden. Het voorbeeld van Tibotec toonde aan dat dit zelfs aanleiding kan geven tot het syndicale feit in de onderneming.

Tot slot wees Erwin De Deyn (federaal voorzitter BBTK) op het belang van de sociale verkiezingen en op het belang van de militanten die dag in dag uit in de ondernemingen aan BBTK een gezicht geven en onze waarden en standpunten invullen. Erwin ging ook in op de actuele politieke situatie. Hij verwacht weinig goeds van de op stapel staande nieuwe regering: geen invulling van de koopkrachteisen voor de laagste lonen en de sociale uitkeringstrekkers zoals geformuleerd door het ABVV, maar wel verdere cadeaus aan de ondernemingen (notionele intrestaftrek, belastingvermindering en verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen) en dit zonder enige tegenprestatie vanwege de werkgevers. Ook keek hij al vooruit naar de volgende interprofessionele en sectorale onderhandelingen in het najaar 2008 en het voorjaar 2009. Hier zal BBTK verder blijven hameren op het behoud van de index en opkomen voor reële bruto loonsverhogingen. Met het nieuwe systeem van de "bonusplannen" zullen we als BBTK zeer omzichtig omgaan en hier enkel instappen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De avond werd besloten met een gezellige drink in de foyer van de Mechelse Stadsschouwburg waarbij de kandidaten uit de verschillende sectoren en bedrijven verder ideeën over de aanpak van de campagne konden uitwisselen. De BBTK en haar militanten zijn klaar voor de campagne SV 2008 ...

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek