Sociale verkiezingen : ook voor kaderleden

Door: Marc Verboom | Op: 24/01/2008

BBTK informeert, raadpleegt en roept kaderleden om zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen


BBTK informeert ...

Wat houdt het begrip kaderlid in ?

Hoeveel uur per week dient een kaderlid te werken ?

Is de wetgeving op de overuren ook van toepassing op kaderleden ?

Bestaat er een reglementering inzake telewerk ?

Hoe staat het met het loon en andere voordelen voor kaderleden ?

Allemaal onderwerpen die aan bod komen in de handige brochure die BBTK uitgeeft naar aanleiding van de sociale verkiezingen 2008 (brochure kaderleden SV 2008).

BBTK raadpleegt ...

Als vakbond die ook voor de kaderleden opkomt (BBTK staat immers voor Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden) maken we er een erezaak van om zoveel mogelijk aan de specifieke verwachtingen van de kaderleden te voldoen. Maar alles kan beter ... Om een duidelijk beeld te krijgen van jullie aandachtspunten met het oog op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de kaderleden houdt BBTK een enquête. Je kan ze on-line invullen op http://www.bbtkkaderleden.be

BBTK, kaderleden en sociale verkiezingen

Elke 4 jaar vinden in alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers sociale verkiezingen plaats. Tussen 5 en 18 mei is het weer zo ver. Elke werknemer kan dan zijn/haar stem uitbrengen op de vakbond en/of kandidaat waarvan hij of zij denkt dat die hem of haar het best vertegenwoordigt ten aanzien van de werkgever.

Maar het hoeft niet tot stemmen beperkt te blijven. Je kan ook zelf kandidaat zijn en zelf verkozen worden als afgevaardigde (voor de kaderleden) en samen met BBTK in jouw onderneming de specifieke problemen of aandachtspunten van de kaderleden aanpakken.

Interesse, neem dan contact op met BBTK Mechelen, H. Consciencestraat 33 te 2800 Mechelen, tel 015/42 11 60 of via bbtkmechelen@bbtk-abvv.be

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek