Berekening loopbaanvereiste brugpensioen

Door: Marc Verboom | Op: 23/01/2008

Nieuw aanvraagformulier via ABVV en RVA

Brugpensioen blijft (weliswaar vanaf 1 januari 2008 aangepast door het Generatiepact) mogelijk vanaf verschillende leeftijden. Naast de leeftijdsvoorwaarde zijn er ook vanaf 1 januari 2008 nieuwe (strengere) voorwaarden inzake beroepsverleden of loopbaanvereiste. De verschillende mogelijkheden zijn :

brugpensioen 60 jaar

 • loopbaanvereiste mannen (2008) : 30 jaar
 • loopbaanvereiste vrouwen (2008) : 26 jaar
 • loopbaanvereiste wordt volgende jaren systematisch opgetrokken tot 35 jaar in 2028

brugpensioen 58 jaar

 • loopbaanvereiste mannen (2008) : 35 jaar
 • loopbaanverieste vrouwen (2008) : 30 jaar
 • loopbaanvereiste wordt systematisch opgetrokken tot 38 jaar in 2014

brugpensioen (medische reden) 58 jaar

 • loopbaanvereiste 38 jaar mits erkenning als minder-valide, ernstige lichamelijke problemen of gewerkt in asbestverwerking

brugpensioen (zware beroepen) 58 jaar

 • loopbaanvereiste 35 jaar en zwaar beroep (wisselende ploegenarbeid, nachtarbeid, onderbroken uurroosters) gedurende tenminste 5 jaar in de laatste 10 jaar of 7 jaar gedurende laatste 15 jaar

brugpensioen (lange loopbaan) 56 jaar

 • loopbaanvereiste 40 jaar

brugpensioen (ploegen/nachtarbeid) 56 jaar

 • loopbaanvereiste 33 jaar waarvan ten minste 20 jaar ploegenarbeid met nachtwerk

brugpensioen (oude CAO's) 55 en 57 jaar

 • loopbaanvereiste 38 jaar

brugpensioen bedrijf in moeilijkheden/herstructurering 50-52-55 jaar

 • loopbaanvereiste 10 jaar in de laatste 15 jaar in de sector of 20 jaar

 

Hoe loopbaanvereiste of beroepsverleden berekenen ?

Dit is geen gemakkelijke zaak. Voor het bepalen van het beroepsverleden of de loopbaan tellen mee :

 • gewerkte dagen;
 • gelijkgestelde dagen zonder enige beperking zoals dagen t.g.v. ziekte of ongeval, arbeidsongeval, beroepsziekte, jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid, klein verlet, legerdienst, burgerdienst, ...
 • gelijkgestelde dagen maar met beperking zoals dagen werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, ...

Rond deze laatste categorie werden n.a.v. het Generatiepact in het Interprofessioneel Akkoord 2007 - 2008 een aantal afspraken vastgelegd. Iedere werknemer heeft een krediet aan gelijkstellingen van 6 jaar. Hiervan worden er 3 jaar in arbeidsdagen berekend (of 936 arbeidsdagen)  en 3 jaar in kalenderjaren. Daarnaast bestaan er specifieke regelingen voor werknemers vanaf 50 jaar die tijdskrediet nemen, voor werknemers die voor 1985 deeltijds gewerkt hebben en voor werknemers die op 60 jaar met brugpensioen gaan (krediet van 2 extra jaren in kalenderjaren).

Zoals gezegd, vrij ingewikkeld ... Laat dus als kandidaat-bruggepensioneerde vooraf je loopbaan uitrekenen om "accidenten" te vermijden.

Wat te doen ?

De RVA beschikt sedert kort over een "formulier C17-beroepsverleden". Dit formulier is beschikbaar in de ABVV werkloosheidskantoren. Via het ABVV zal de RVA a.h.v. dit ingevulde formulier (en het CIMIRE-uittreksel) controleren of aan de nodige loopbaanvereiste voor de gewenste brugpensioenformule is voldaan.

Een dergelijke aanvraag kan ingediend worden in de loop van de 6de maand voor de maand waarin de opzegging van de arbeidsovereenkomst zal gebeuren. De RVA zal je beroepsverleden berekenen en je via de uitbetalingsinstelling ABVV in kennis stellen van het resultaat.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek