Verhoging forfaitaire vermindering bedrijfsvoorheffing (Vlaanderen)

Door: Marc Verboom | Op: 23/01/2008

Forfaitaire vermindering van de personenbelasting via de bedrijfsvoorheffing wordt in 2008 lichtjes verhoogd

Voor de inkomens van het jaar 2008 bedraagt de Vlaamse forfaitaire belastingvermindering (via de bedrijfsvoorheffing) 12,50 euro per maand (i.p.v. 10,40 euro in 2007).

Zij is van toepassing op de werknemers die inwoner zijn van een gemeente van het Vlaams Gewest en in zoverre de bruto jaarbezoldiging tussen 6.940 en 24.810 euro ligt.

Onder bruto jaarbezoldiging wordt verstaan 12 keer het belastbare normale maandelijkse bruto bedrag van de bezoldigingen dat onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing (maandloon, commissieloon, vergoedingen, premies, vast en veranderlijke loonbestanddelen, voordelen van alle aard, ...).

Deze vermindering wordt ingehouden op de maandelijkse bezoldiging via de bedrijfsvoorheffing zoals die berekend wordt rekening houdend met de gezinstoestand.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek