Nogmaals feestdag 2 mei 2008

Door: Marc Verboom | Op: 23/01/2008

Minister zaait onnodige verwarring

De ad-interim minister van Werk zaaide heelwat verwarring door zijn verklaringen in de pers aangaande de feestdag van 2 mei 2008.

2 mei 2008 was door de vorige minister van Werk (uitzonderlijk) vastgelegd als feestdag omdat in 2008 2 feestdagen (1 mei en Hemelvaartdag) samenvallen (zie onze berichten 18/4/2007, 27/4/2007, 3/7/2007 en 20/9/2007).

De huidige minister lanceerde (via de pers) de idee om op deze beslissing terug te komen. De Nationale Arbeidsraad (NAR), het orgaan waarin werkgevers en vakbonden sociale zaken bespreken en adviezen uitbrengen aan de minister van Werk, heeft op 16 januari 2008 éénparig het volgende advies gegeven :

"Rekening houdend met de ontwikkelingen betreffende de verlofplanning voor het jaar 2008 die reeds hebben plaatsgevonden in de sectoren en bedrijven, en om de rechtszekerheid te waarborgen, is de Raad evenwel van mening dat de 10de feestdag op datum van 2 mei behouden moet blijven mits de mogelijkheid om conventioneel afwijkingen te voorzien om eventuele organisatorische problemen op te lossen die in de bedrijven zouden kunnen ontstaan".

De NAR houdt er dus rekening mee dat de verlofplanning en de vervanging van feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag reeds is vastgelegd in december van vorig jaar,  zoals de respectievelijke wetten opleggen, dat de werknemers hiervan reeds in kennis werden gesteld en bijgevolg heelwat werknemers "engagementen" zijn aangegaan (vakantie, uitstap, ...) voor het verlengde weekend van donderdag 1 tot en met zondag 4 mei. Om de rechtszekerheid te garanderen kan niet terug gekomen worden op de beslissing (KB van 14 juni 2007) dat 2 mei 2008 een feestdag is.

Uitzonderlijk kan via een akkoord binnen de onderneming hiervan afgeweken worden om "organisatorische redenen". Uiteraard zal hierbij het recht op de feestdag van 2 mei 2008 moeten gevrijwaard worden voor alle werknemers.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek