Indexering en loonsverhoging ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 21/12/2007

Indexering en loonsverhoging in januari 2008

Het sectoraal akkoord 2005 - 2006 voorzag in een nieuw indexeringsmechanisme voor het ANPCB (PC 218). De barema's en de reële lonen worden voortaan jaarlijks in januari aangepast aan de index.

Uitgaande van het gemiddelde indexcijfer van de maanden november en december en op basis van de in de CAO van 16 juni 2005 voorziene formule betekent dit dat de barema's en de reële lonen met 1,82% worden geïndexeerd per 1 januari 2008.

Zowel het barema schaal 1 (minder dan 3 jaar anciënniteit in de onderneming) als het barema 2 (ten minste 3 jaar anciënniteit in de onderneming) wordt verhoogd met 1,82%.

Ook de reële lonen die hoger liggen dan het minimumbarema van de sector worden verhoogd met 1,82%. Ter illustratie een voorbeeld op een bruto loon van 2.000 euro in de maand december 2007 :

  • bruto maandloon december 2007 : 2.000 euro;
  • indexering januari 2008 : 36,40 euro (zijnde 2.000 x 1,0182 of 2.000 x 1,82%);
  • bruto maandloon januari 2008 : 2.036,40 euro.

Daarnaast voorziet het sectoraal akkoord (CAO) van 12 juli 2007 eveneens in een loonsverhoging van 18 euro bruto. Hoger vermeld bruto loon van 2.000 euro in december 2007 wordt dan in januari 2008 (na indexering en CAO verhoging) 2.054,40 euro bruto.

Het geïndexeerd bedrag van het minimum maandinkomen voor de bedrijven behorend tot de sector wordt op 1 januari 2008 gebracht op :

  • 1.292,87 euro bruto per maand : 21 Jaar;
  • 1.328, 59 euro bruto per maand : 21 jaar en 6 maanden anciënniteit;
  • 1.344,42 euro bruto pere maand : 22 jaar en 12 maanden anciënniteit.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek