Opleidingen sector ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 16/12/2007

Eindfase in het opeisen van opleidingsdagen

In het sectoraal akkoord 2005 - 2006 werd vastgelegd dat iedere bediende in de sector tijdens de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 recht heeft op 4 opleidingsdagen. Van dit individueel recht kon enkel afgeweken worden op ondernemingsvlak (zie bericht dd. 8/1/2007).

Indien je op 31 december 2007 geen voldoende opleidingsdagen hebt gekregen dan hoef je nu te reageren en kan je vooralsnog:

  • je recht op de 4 opleidingsdagen (of het saldo ervan) doen gelden met de keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen;
  • ofwel deze 4 dagen (of het saldo ervan) laten omzetten in betaald verlof.

Je hoeft hiervoor zo spoedig mogelijk een brief te schrijven naar je werkgever. Voorwaarde is wel dat je ook in de vorige fase (voor 31 maart 2007) een brief schreef naar je werkgever om je opleidingsdagen op te eisen en je ondertussen geen antwoord hebt ontvangen of de aangekondigde opleidingsdagen niet hebben plaatsgevonden.

Indien je je recht op opleiding wenst uit te oefenen bij gebrek aan een voldoende opleidingsaanbod vanwege je werkgever kan je een keuze maken uit het opleidingsaanbod van CEVORA, het opleidingscentrum voor de bedienden van het ANPCB (PC 218). CEVORA biedt een ruim pakket aan opleidingen aan op maat van de verschillende subsectoren en/of functies binnen het ANPCB. Het volledige aanbod vind je op de website van CEVORA, zijnde www.cevora.be

Je kan uiteraard ook je 4 niet verkregen opleidingsdagen laten omzetten in betaald verlof.

BBTK stelde een modelbrief op om de niet toegekende vormingsdagen of de omzetting ervan in betaalde verlofdagen aan te vragen bij je werkgever. De modelbrieven zijn beschikbaar bij de BBTK-afgevaardigden in je onderneming of kunnen telefonisch (0475/61 90 69) of per e-mail (mverboom@bbtk-abvv.be) aangevraagd worden op het BBTK secretariaat.

Meer informatie en de modelbrieven vind je ook op de speciale website www.bbtk-zegt-ja-aan-opleiding.org

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek