Nieuwe loongrenzen voor 2008

Door: Marc Verboom | Op: 11/12/2007

De nieuwe loongrenzen voor 2008 voor de proefperiode, opzeggingstermijnen, scheidsrechtelijk beding, niet-concurrentiebeding en scholingsbeding gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 30 november 2007 verschenen de geïndexeerde loongrenzen zoals die vanaf 1 januari 2008 van toepassing zullen zijn :

  • 28.580 euro i.p.v. 28.093 euro in 2007;
  • 34.261 euro i.p.v. 33.677 euro in 2007;
  • 57.162 euro i.p.v. 56.187 euro in 2007.

Deze bedragen hebben een invloed op :

  • de duur van de proefperiode;
  • de lengte van de opzeggingstermijn;
  • de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;
  • de geldigheid van het niet-concurrentiebeding;
  • de geldigheid van het scholingsbeding.

Zo is de duur van de proefperiode beperkt tot maximum 6 maanden indien het bruto jaarloon kleiner is dan 34.261 euro. Boven dit bedrag mag een proefperiode van maximum 12 maanden worden overeengekomen.

Is het bruto jaarloon lager dan 28.580 euro dan is de wettelijke opzeggingstermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar in de onderneming van toepassing. Bedraagt het bruto jaarloon meer dan 28.580 euro dan moet de opzeggingstermijn worden vastgesteld in onderling akkoord tussen de werkgever en de bediende (met minimaal de wettelijke vastgelegde opzeggingstermijn) of door de rechter worden bepaald (eventueel via de zogenaamde formule Claeys).

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 28.580 euro is de geldigheid van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

Een scholingsbeding kan enkel in een arbeidsovereenkomst opgenomen worden of nadien vastgelegd worden indien het bruto jaarloon hoger is dan 28.580 euro.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek