Decemberafrekening vakantiegeld

Door: Marc Verboom | Op: 03/12/2007

Nieuwe wetgeving zorgt voor verwarring en verrassingen

Tot nu toe moet de werkgever het vertrekvakantiegeld berekenen en betalen als de bediende :

  • ontslagen wordt of ontslag neemt in de loop van het jaar
  • voltijds tijdskrediet of volledige loopbaanonderbreking neemt in de loop van het jaar

en dit op het ogenblik van deze wijziging.

Ingevolge de Programmawet van 27 december 2006 moet de werkgever voortaan in december ook het vertrekvakantiegeld betalen aan elke bediende waarvan in de loop van het jaar de contractuele arbeidsduur is verminderd (ook in het geval van een deeltijds tijdskrediet, deeltijds ouderschapsverlof of een ander deeltijds thematisch verlof). Deze decemberafrekening gebeurt dus voor het eerst in december 2007.

Deze decemberafrekening is vergelijkbaar met een vakantiegeldafrekening bij uitdiensttreding. Verschil is evenwel dat de decemberafrekening gebeurt op de door de werkgever uitbetaalde lonen in het vakantiedienstjaar (= jaar voorafgaand aan het vakantiejaar), evenwel zonder rekening te houden met de (vaste) eindejaarspremie (zoals gebeurt bij een uitdiensttreding).

Deze afrekening omvat 2 luiken :

  • het saldo vakantiegeld (enkel en dubbel) dat de bediende te weinig ontving omdat hij/zij vanaf een bepaald moment minder ging werken;
  • het vervroegd vakantiegeld (enkel en dubbel) bestemd voor de vakantiedagen die in het volgend jaar zullen genomen worden.

De bediende die in 2007 "minder is gaan werken" (vrijwillig deeltijds of in het kader van deeltijds tijdskrediet of deeltijds thematisch verlof) zal weliswaar in december 2007 zijn/haar decemberafrekening vakantiegeld ontvangen, maar dit misschien niet eens merken. Het valt immers voor vele bedienden samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie. De decemberafrekening vakantiegeld omvat ook het vervroegd vakantiegeld voor 2008. In 2008, bij het uitbetalen van het vakantiegeld, volgt meestal de ontnuchtering. Een gedeelte van het vakantiegeld om de vakantie van 2008 te financieren is immers reeds in december 2007 uitbetaald en wordt bij de uitbetaling van het vakantiegeld in 2008 in mindering gebracht.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek