Ontwerptekst sociale dialoog

Door: Marc Verboom | Op: 25/11/2007

Na jarenlange discussie hebben vakbonden en werkgevers op vrijdag 23 november 2007 een ontwerpakkoord bereikt over de sociale dialoog in KMO's

Nadat de vakbonden decennialang hebben aangedrongen voor een vakbondsvertegenwoordiging in kleinere bedrijven hebben de werkgevers hiermee uiteindelijk ingestemd onder druk van de door Europa opgelegde dwangsommen van 3 miljoen euro.

In ondernemingen met ten minste 100 werknemers blijft de huidige situatie ongewijzigd. De verkozen werknemersvertegenwoordigers worden binnen de ondernemingsraad (OR) ingelicht en geraadpleegd over de economische en financiële situatie en de werkgelegenheid.

In ondernemingen met 50 tot 99 werknemers wordt de bevoegdheid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) uitgebreid tot de raadpleging over de economische en financiële informatie (balans en resultatenrekening van de onderneming) en de werkgelegenheid. De CPBW's waren tot nu toe enkel bevoegd voor de materie inzake veiligheid, preventie, kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, ... De uitbreiding van de bevoegdheden treedt in werking na de sociale verkiezingen van 2012 (en nog niet vanaf de sociale verkiezingen van volgend jaar in 2008).

In ondernemingen met minder dan 50 werknemers is het aan de sectoren om een regeling over de sociale dialoog uit te werken. In sectoren die reeds een akkoord hebben dat toelaat een syndicale afvaardiging op te richten in ondernemingen met minder dan 50 werknemers wordt de bevoegdheid van deze syndicale afvaardiging uitgebreid tot de economische en financiële informatie. Sectoren waar tot nu toe geen syndicale afvaardiging kan worden opgericht in ondernemingen met minder dan 50 werknemers worden opgeroepen om afspraken te maken betreffende de door Europa opgelegde informatieverstrekking aan de werknemers in bedrijven met ten minste 20 werknemers (al dan niet via een "echte" vakbondsafvaardiging).

Voor het einde van 2010 zullen de sociale partners overgaan tot een evaluatie van deze afspraken.

Het ontwerpakkoord wordt binnen de instanties van het ABVV voorgelegd en besproken. Na akkoord van de verschillende betrokken partijen dient het akkoord tussen de sociale partners nog omgezet te worden in wetteksten.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek