Pensioenpremie voor interims in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 04/11/2007

Uitzendkrachten tewerkgesteld in een onderneming van de sector logistiek (PC 226) hebben recht op een pensioenpremie

Vakbonden en werkgevers uit de interimsector (PC 322) zijn overeengekomen om tijdens de periode 2007-2008 de brutolonen van de uitzendkrachten die tewerkgesteld zijn in een sector die een "tweede pensioenpijler" of aanvullend pensioen hebben te verhogen met een pensioenpremie.

In de sector logistiek (PC 226) bestaat er een dergelijke sectorale tweede pensioenpijler of aanvullend pensioen. De werkgevers moeten in de periode 2007-2008 0,50% bijdragen voor dit aanvullend pensioen. De pensioenpremie voor de interimkrachten is vastgelegd op het percentage van toepassing in de sector, (voor bedienden) vermenigvuldigd met een reconversiecoëfficiënt van 0,6841. Voor de bedienden met een interimkrachten tewerkgesteld in een onderneming van de logistiek (PC 226) bedraagt de pensioenpremie 0,34 % (= 0,50 % x 0,6841).

De pensioenpremie wordt toegekend per loonafrekening en wordt afzonderlijk vermeld op de loonfiche van de uitzendkracht onder de benaming "pensioenpremie". Evenwaardig is de vermelding dat de pensioenpremie inbegrepen is in het brutoloon. De regeling is van toepassing van 1 november 2007 tot 31 december 2008. Bijgevolg verhoogt het brutoloon vanaf november 2007 met 0,34%.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek