Verbeteringen hospitalisatieverzekeringen

Door: Marc Verboom | Op: 26/10/2007

Nieuwe wet rond private hospitalisatieverzekeringen zorgt voor een eerste bescheiden reglementering

Verruimde toegang

Deze nieuwe wet bevat een aantal bepalingen die ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot een private hospitalisatieverzekering. De wet geeft de mogelijkheid aan chronisch zieken of gehandicapten om nu een hospitalisatieverzekering af te sluiten voor zover ze nog geen 65 jaar zijn en dit binnen 2 jaar na het ingaan van deze wet. De verzekeraar mag de terugbetaling uitsluiten van de kosten die verband houden met hun aandoening of handicap, maar de premie mag niet hoger liggen dan die voor mensen van dezelfde leeftijd zonder handicap of ziekte.

Levenslang ...

Bovendien, eens afgesloten, zal de polis minder gemakkelijk door de verzekeraar kunnen worden beëindigd. De verzekeraar kan de verzekering niet opzeggen op grond van een ziekte die men oploopt tijdens de looptijd van de hospitalisatieverzekering (bv. kanker, hartinfarct, ...) of op grond van het bereiken van een bepaalde leeftijd (bv. 65 jaar). Het principe van het 'levenslange karakter' geldt zowel voor de eigenlijke verzekeringsnemer als voor de gezinsleden die in het contract werden opgenomen. De verzekeringsnemer kan daarentegen de polis jaarlijks opzeggen.

Beperkte premieverhoging

Daarnaast bepaalt de wet ook regels voor de wijziging van de premie en de dekkingsvoorwaarden, iets wat voordien niet geregeld werd. De verzekeraar kan de pemie tijdens de duur van de overeenkomst niet zomaar verhogen (bv. omwille van een opgelopen ziekte). De premie kan enkel nog aangepast worden in de door de wet voorziene gevallen (bv. reële stijging van de kosten voor de verzekeraar, indexatie, ...). Wellicht gaat men naar een (niet opgelegd) systeem van jaarlijkse verhoging gebaseerd op een 'medische index' waarin een aantal parameters zijn opgenomen zoals de ligdagprijs van een ziekenhuis, de erelonen van de dokters, ...

Individuele verderzetting

Voor de werknemers is vooral van belang dat de nieuwe wetgeving hen het recht geeft een collectieve polis die werd afgesloten door de werkgever, individueel verder te zetten, bijvoorbeeld wanneer men van werk verandert, op pensioen gaat of bij faillissement van de werkgever, en dit zonder wachttijd en zonder medisch onderzoek. Voorwaarde is wel dat de werknemer gedurende 2 jaar ononderbroken aangesloten is geweest bij de collectieve polis. De individuele verzekeringsovereenkomst moet gelijkaardige waarborgen bieden als de collectieve verzekering. De verzekeraar kan echter een hogere premie vragen. Deze "bijpremie" moet berekend worden op basis van de leeftijd van de verzekerde. De verzekerde kan een meer voordelige premie verkrijgen wanneer hij tijdens de duur van de collectieve verzekering reeds bijkomende premies heeft betaald. In dat geval wordt de premie berekend op basis van de leeftijd waarop de werknemer de bijkomende premie is beginnen te betalen. De verzekeraar en de werkgever zijn verplicht de verzekerde te informeren over deze mogelijkheid.

De wet van 20 juli 2007 trad in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2007.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek