BBTK zoekt kandidaten sociale verkiezingen 2008

Door: Marc Verboom | Op: 06/10/2007

De volgende sociale verkiezingen gaan door in mei 2008 : BBTK zoekt kandidaten !!!

Sociale verkiezingen : een basisrecht van de werknemers

In onze democratie hoort men onze stem dankzij verkiezingen. In bedrijven gaat dit net zo. Elke 4 jaar vinden in alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers sociale verkiezingen plaats. In 2008 is het weer zo ver : de verkiezingen gaan door van 5 tot 18 mei 2008. Elke werknemer kan dan een stem uitbrengen op de vakbond en/of kandidaat waarvan hij of zij denkt dat die hem of haar het beste kan vertegenwoordigen tegenover de werkgever.

Het is niet meer dan normaal dat werknemers binnen een bedrijf of instelling vertegenwoordigd worden. Jullie vormen het hart van de onderneming of instelling en de werkgevers moeten de rechten van de werknemers respecteren en rekening houden met jullie wensen, vragen en opmerkingen. Daarover plegen de vertegenwoordigers van het personeel rechtstreeks overleg met de directie in de schoot van het bedrijf. Dit overleg is het resultaat van een jarenlange strijd.

Dit overleg gebeurt in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of in de Ondernemingsraad (OR). Het zijn paritair samengestelde vergaderingen, hetgeen wil zeggen dat er zowel vertegenwoordigers van de directie als van het personeel in deze organen zetelen en dat het aantal werkgeversvertegenwoordigers niet groter mag zijn dan het aantal peersoneelsafgevaardigden. Het aanduiden van de personeelsvertegenwoordigers verloopt via de sociale verkiezingen. Beide organen (CPBW en OR) hebben informatie- en adviesrecht en in sommige domeinen ook beslissingsrecht. Daarnaast hebben beide organen het toezichtsrecht op de naleving van de sociale wetgeving, arbeidswetgeving en wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en preventie op het werk.

Maar het hoeft niet tot stemmen beperkt te blijven. Je kan je voor deze sociale verkiezingen in jouw bedrijf kandidaat stellen en zelf verkozen worden als afgevaardigde.

Opkomen als kandidaat voor de ondernemingsraad

Als jouw onderneming of instelling minstens 100 werknemers telt moet een Ondernemingsraad opgericht worden. In de OR praat je rechtstreeks met de werkgever over o.a. :

 • de werkorganisatie,
 • het arbeidsreglement,
 • het tewerkstellingsbeleid,
 • het vastleggen van de jaarlijkse vakantie,
 • de invoering van nieuwe technologieën,
 • de economische situatie van de onderneming (via balans en resultatenrekening van de onderneming),
 • het inzetten van interimkrachten,
 • ...

Opkomen als kandidaat voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Telt jouw onderneming of instelling minstens 50 werknemers dan is de oprichting van een Comité voor Peventie en Bescherming op het Werk verplicht. Als je begaan bent met de veiligheid, gezondheid en het welzijn op je werkplek dan is een zitje in dit comité iets voor jou. De taken van het CPBW zijn o.a. de volgende:

 • bewaken van het arbeidsklimaat,
 • bewaken van een goede werkomgeving (lucht, licht, ruimte, ...),
 • toekijken op ergonomisch verantwoorde kantooruitrusting (computerschermen, bureaustoelen, ...),
 • toekijken op algemene veiligheid en brandveiligheid,
 • onderzoek van individuele klachten over veiligheid en gezondheid,
 • problemen aanpakken inzake ongewenst seksueel gedrag en pesten op het werk,
 • ...

Velen hebben de stap al gezet. Waarom jij niet ???

Geînteresseerd ??? Klop dan aan bij de BBTK-afgewaardigden in je bedrijf of instelling (in meer dan 100 ondernemingen en instellingen is BBTK in de regio Mechelen reeds vertegenwoordigd) of bij het BBTK secretariaat te Mechelen, H. Consciencestraat 33 te 2800 Mechelen - 015/42 11 60 of via bbtkmechelen@bbtk-abvv.be 

 

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek