Betaalde feestdagen in 2008

Door: Marc Verboom | Op: 20/09/2007

Voor 15 december moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2008 op de volgende data:

  • dinsdag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 24 maart : Paasmaandag
  • donderdag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • vrijdag 2 mei : Hemelvaartdag *
  • maandag 12 mei : Pinkstermaandag
  • maandag 21 juli : nationale feestdag
  • vrijdag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • zaterdag 1 november : Allerheiligen
  • dinsdag 11 november : Wapenstilstand
  • donderdag 25 december : Kerstmis

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2008 is dit het geval voor zaterdag 1 november (te vervangen op maandag 3 november).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen. Dit gebeurt in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk, indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2007 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement toegevoegd worden waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van de individuele compensatiedagen vermeld staan.

 

* in 2008 vallen het Feest van de Arbeid en Hemelvaartdag uitzonderlijk op dezelfde dag (donderdag 1 mei). De wettelijke feestdag van Hemelvaartdag is bij Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 verplaatst naar vrijdag 2 mei.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek