Vakantieregeling 2008 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 20/09/2007

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2008 op de volgende data:

  • dinsdag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 24 maart : Paasmaandag
  • donderdag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • vrijdag 2 mei : Hemelvaartdag *
  • maandag 12 mei : Pinkstermaandag
  • maandag 21 juli : nationale feestdag
  • vrijdag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • zaterdag 1 november : Allerheiligen
  • dinsdag 11 november : Wapenstilstand
  • donderdag 25 december : Kerstmis

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2008 is dat van toepassing op de wettelijke feestdag van zaterdag 1 november.

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere bediende afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2007.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag : in Vlaanderen (vrijdag 11 juli), Brussel (vrijdag 11 juli of zaterdag 27 september), Wallonië (zaterdag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (zaterdag 15 november). Wanneer een regionale verlofdag samenvalt met een zaterdag of zondag wordt een vervangingsdag toegekend. De modaliteiten van toekenning en vervanging moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen

In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's middags op tweede Nieuwjaarsdag (woensdag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 21 maart), Allerzielen ( zondag 2 november) en tweede Kerstdag (vrijdag 26 december).

De conventionele halve verlofdag van zondag 2 november wordt aan iedere bediende individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bv. door iedere bediende vrij te kiezen).

 

* in 2008 vallen het Feest van de Arbeid en Hemelvaartdag uitzonderlijk op dezelfde dag (donderdag 1 mei). De wettelijke feestdag van Hemelvaart is bij Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 verplaatst naar vrijdag 2 mei

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek