Brugpensioen in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 17/08/2007

CAO's brugpensioen in uitvoering van het protocolakkoord 2007-2008

Het brugpensioen in de sector logistiek (PC 226) wordt de volgende jaren als volgt geregeld:

Brugpensioen ("algemeen")

Deze CAO maakt het brugpensioen mogelijk vanaf de leeftijd van 58 jaar.

Vanaf 1/1/2008 moet men wel voldoen aan de criteria opgelegd door het Generatiepact. Dit betekent dat men een loopbaan dient te bewijzen van:

  • 35 jaar voor mannen;
  • 30 jaar voor vrouwen.

Bij de overgang van tijdskrediet naar brugpensioen wordt de aanvullende vergoeding brugpensioen berekend op het "fictief" voltijds loon van voor de onderbreking in het kader van het tijdskrediet. De CAO voorziet verder in het behoud van de aanvullende vergoeding brugpensioen bij een eventuele werkhervatting.

Deze CAO loopt over een periode van 2 jaar, van 1/1/2008 tot 31/12/2009.

Opgelet : tot 31/12/2007 loopt de vorige CAO brugpensioen. Hier is de oude loopbaanvereiste van 25 jaar van toepassing, zelfs indien de opzeggingstermijn afloopt na 31/12/2007 op voorwaarde dat:

  • het ontslag werd betekend voor 1/1/2008;
  • aan de leeftijdsvoorwaarde (58 jaar) en de loopbaanvereiste (25 jaar) wordt voldaan op 31/12/2007.

Brugpensioen ("nachtarbeid")

Deze CAO maakt het brugpensioen mogelijk vanaf de leeftijd van 56 jaar indien men een beroepsloopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid kan bewijzen.

Bij de overgang van tijdskrediet naar brugpensioen wordt de aanvullende vergoeding brugpensioen berekend op het "fictief" voltijds loon van voor de onderbreking in het kader van het tijdskrediet. De CAO voorziet verder in het behoud van de aanvullende vergoeding brugpensioen bij een eventuele werkhervatting.

Deze CAO loopt over een periode van 2 jaar, van 1/1/2007 tot 31/12/2008.

Brugpensioen ("zwaar beroep")

Deze CAO maakt het brugpensioen mogelijk vanaf de leeftijd van 58 jaar op voorwaarde van:

  • 35 jaar beroepsloopbaan;
  • waarvan 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst of
  • waarvan 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst in een zwaar beroep.

Voor het begrip "zwaar beroep" wordt verwezen naar de definitie zoals geformuleerd in het KB van 3 mei 2007, zijnde:

  • werk in wisselende ploegen (ploegenarbeid in minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers, die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder onderbreking tussen de ploegen en zonder overlapping van meer dan 1/4 van de dagelijkse arbeidsduur en op voorwaarde dat de werknemer van ploegen wisselt);
  • arbeidsregeling met nachtarbeid;
  • werk in onderbroken diensten met een dagprestatie van minimum 7 uur en waarvan begin- en eindtijd minstens 11 uur uit elkaar liggen en een onderbreking van minstens 3 uur.

Bij de overgang van tijdskrediet naar brugpensioen wordt de aanvullende vergoeding brugpensioen berekend op het "fictief" voltijds loon van voor de onderbreking in het kader van het tijdskrediet. De CAO voorziet verder in het behoud van de aanvullende vergoeding brugpensioen bij een eventuele werkhervatting.

Deze CAO loopt over een periode van 1 jaar, van 1/1/2008 tot 31/12/2008.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek