Feestdagen 2008 - KB verschenen

Door: Marc Verboom | Op: 03/07/2007

2 mei 2008 een wettelijke feestdag

In 2008 valt 1 mei en Hemelvaartdag (dus 2 van de 10 wettelijke feestdagen) op dezelfde dag. Volgens de wet op de feestdagen van 4 januari 1974 moeten in ieder geval de 10 wettelijke feestdagen gevrijwaard worden.

De minister van Werk, Peter Vanvelthoven, volgde het unanieme advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) niet en legde de feestdag vast op 2 mei 2008. In het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2007 is het KB verschenen dat deze beslissing uitvoert. In 2008 wordt Hemelvaartdag als wettelijke feestdag uitzonderlijk vervangen door en vastgelegd op vrijdag 2 mei 2008.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek