Sociale verkiezingen 2008

Door: Marc Verboom | Op: 14/06/2007

ABVV vraagt respect voor de wet

Het ABVV is verheugd dat minister Vanvelthoven zijn verantwoordelijkheid opnam en, om bewarende redenen, 2 KB's tekende in verband met de sociale verkiezingen.

Het ene KB legt de data van de sociale verkiezingen vast, namelijk van 5 tot 18 mei 2008. Het tweede KB gaat over de procedure. Dit KB respecteert het advies van de Raad van State dat verwijst naar de wet van 1948 betreffende de ondernemingsraden. Die wet legde de drempel voor de verkiezingen van een ondernemingsraad op 50 werknemers.

Het ABVV is tevreden dat de onzekerheid over de datum en de procedure voor de komende sociale verkiezingen hiermee zou weggenomen worden. Door de ondertekening van deze KB's vermijdt minister Vanvelthoven een langdurige rechtsonzekerheid bij de werknemers en werkgevers in verband met de sociale verkiezingen 2008 en laat hij toe dat de democratie, ook in de bedrijven, normaal verder kan functioneren.

Het sociaal overleg in dit verband mislukte immers omdat de werkgeversorganisaties het onderling niet eens geraakten.

Het ABVV begrijpt de reactie van premier Verhofstadt niet, die bij de Koning aandrong om de KB's niet te ondertekenen. Dit gaat in tegen het advies van de Raad van State. De onzekerheid over de datum en de organisatie van de sociale verkiezingen zou dan bestendigd worden, vooral omdat we niet vlug een nieuwe regering zullen hebben. Bovendien gaat dit voorbij aan de dwangsommen die ons land boven het hoofd hangen indien, voor eind juni, de Europese Richtlijn inzake informatie en raadpleging van de werknemers niet wordt toegepast.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek