BBTK keurt ontwerpakkoord logistiek (PC 226) goed

Door: Marc Verboom | Op: 26/04/2007

Op vrijdag 13 april 2007 waren vakbonden en werkgevers van de logistiek (PC 226) het eens geraakt over een sectoraal protocolakkoord voor de periode 2007-2008. Vandaag, donderdag 26 april, werd dit protocolakkoord voorgelegd aan de bedienden van de logistieke sector die het hebben goedgekeurd.

De sector logistiek groepeert alle ondernemingen van de internationale handel, het transport en logistieke activiteiten. De sector telt zowat 4.000 bedrijven die samen meer dan 40.000 bedienden en kaderleden tewerkstellen.

Zowel kwantitatief (directe en indirecte koopkracht) als kwalitatief is het protocol meer dan waardevol, zoals blijkt uit onderstaande krachtlijnen.

Koopkracht

Op 1 mei 2008 worden het sectorbarema, de huisbarema's en de reële lonen verhoogd met 25 euro (pro rata voor de deeltijdsen). Voor een meerderheid van de bedienden vertegenwoordigt dit meer dan 1% loonsverhoging. Deze forfaitaire loonsverhoging voor alle bedienden komt bovenop de normale indexeringen en de baremieke verhogingen. Er is geen sprake van een correctiemechanisme.

Op 1 januari 2009 wordt de werkgeversbijdrage voor het aanvullend pensioen verhoogd met 0,25%.

Tijdskrediet

Verlenging van alle maatregelen, inclusief verhoging drempel van 7% en behoud van de aanvullende premies voor 1/5 tijdskrediet vanaf 50 jaar (75 euro) en halftijds tijdskrediet vanaf 55 jaar (100 euro gedurende 3 jaar).

Bij overgang van het tijdskrediet naar brugpensioen wordt de aanvullende vergoeding die de werkgever dient te betalen bovenop de werkloosheidsuitkering, ongeacht de formule van tijdskrediet, berekend op het voltijds loon. In geval van collectief ontslag wordt de opzeggingstermijn en de verbrekingsvergoeding, ongeacht de formule van tijdskrediet, berekend op het voltijds loon.

De gevolgen van het opnemen van tijdskrediet mag niet tot gevolg hebben dat in de betrokken diensten de werkdruk toeneemt. Desgevallend moet vervangende tewerkstelling worden overwogen.

Brugpensioen

De mogelijkheid om op 58 jaar met brugpensioen te gaan blijft bestaan tot eind 2009. Vanaf 1 januari 2008 gelden wel de door het Generatiepact voorziene nieuwe loopbaanvereisten (35 jaar voor mannen en 30 jaar voor vrouwen in plaats van de huidige 25 jaar). Bedienden met een loopbaan van 33 jaar en die gedurende 20 jaar 's nachts hebben gewerkt kunnen tot eind 2008 op 56 jaar met brugpensioen. Ook het halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar blijft mogelijk tot eind 2008.

Vorming en opleiding

Het aantal dagen vorming en opleiding over de periode 2007 - 2008 wordt opgetrokken van 4 naar 5 dagen. In de ondernemingen met een overlegorgaan hebben de vakbonden inspraak over een vast te leggen bedrijfseigen opleidingsplan.

Eindejaarspremie

Momenteel wordt de eindejaarspremie betaald in december en is gelijk aan het bruto maandloon van december. Voortaan zal de eindejaarspremie proportioneel worden betaald volgens de contractuele arbeidsduur over het volledige jaar. Iemand die de eerste helft van het jaar voltijds werkt aan een bruto maandloon van 2.000 euro en de tweede helft van het jaar halftijds aan een bruto maandloon van 1.000 krijgt in de huidige reglementerig 1.000 euro eindejaarspremie. Voortaan zal deze bediende een eindejaarspremie van 1.500 euro ontvangen. Maar het omgekeerde is ook het geval ... Dit lijkt ons toch een meer rechtvaardiger systeem.

Sociaal fonds

De werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds wordt verhoogd van 0,40 tot 0,50% hetgeen moet toelaten de premies tijdskrediet, de aanwervingspremies, de outplacementbegeleiding en de syndicale premie uit te betalen.

Een BBTK Expresso met het volledige protocolakkoord en de toelichting is beschikbaar op het BBTK secretariaat.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek