Sociaal overleg op komst voor bedienden PC 200 ?

Door: Marc Verboom | Op: 23/04/2007

Aanzet gegeven voor de oprichting van 3 nieuwe paritaire comités

Na jarenlange discussie is een oplossing inzicht voor het sociaal overleg voor ongeveer 80.000 bedienden. De meesten hiervan behoren tot nu toe het aanvullend paritair comité voor bedienden of PC 200. Dit paritair comité werd jaren geleden opgericht maar heeft, omwille van onenigheid over de samenstelling, nooit gefunctioneerd. De bedienden uit deze sector vallen dus terug op de gewone sociale basiswetgeving en kennen bijgevolg geen aanvullende loon- en arbeidsvoorwaarden zoals voor andere paritaire comités bestaan (loonbarema's, eindejaarspremie, aanvullende vakantiedagen, brugpensioen, vervoerskosten, syndicale vertegenwoordiging, ...).

Een oplossing lijkt nu in zicht. Er zouden 3 nieuwe paritaire comités (of sectoren) opgericht worden. Het gaat om:

PC sociale organisaties : werkgevers en hun werknemers tewerkgesteld bij kinderbijslagfondsen, sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, vakantiefondsen, erkende sociale secretariaten, ondernemingsloketten, ...

PC vrije beroepen en dienstverleners : werknemers tewerkgesteld bij vrije beroepen (behalve landbouw en veeteelt) en voor zover ze niet ressorteren onder een specifiek reeds bestaand paritiair comité (bv. notarisbedienden).

PC non-profit : werknemers tewerkgesteld bij sociale organisaties, zijnde privéorganisaties die tot doel hebben aan hun leden of aan de gemeenschap diensten te verlenen, zonder de bedoeling winst te maken en waarvan de financiering voornamelijk gebeurt door subsidies, giften, lidgelden of vrijwilligerswerk en die niet vallen onder een reeds bestaand paritair comité in de non-profit-sector (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, opvoedingsinstellingen, gezins- en bejaardenhulp, ...).

Het gaat om "gemengde paritaire comités", zowel bevoegd voor bedienden en arbeiders. Het merendeel van de werknemers heeft echter een bediendenstatuut.

Op 4 april 2007 is het bericht met de aankondiging van de oprichting van deze 3 nieuwe paritaire comités in het Belgisch Staatsblad verschenen. Binnen 30 dagen zullen, eventueel rekening houdend met de reacties, de KB's verschijnen die de oprichting en de bevoegdheid van elk van deze paritaire comités regelen. Na de aanduiding van de leden die de vakbonden en de werkgevers vertegenwoordigen kunnen deze paritaire comités operationeel worden en kan het sociaal overleg (hopelijk) starten.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek