Feestdagen 2008

Door: Marc Verboom | Op: 18/04/2007

Wat met samenvallende feestdagen in 2008 ?

In 2008 valt 1 mei en Hemelvaartdag (dus 2 van de 10 wettelijke feestdagen) op dezelfde dag.

Volgens de wet op de feestdagen van 4 januari 1974 moeten in ieder geval de 10 wettelijke feestdagen gevrijwaard worden.

De Nationale Arbeidsraad (NAR) bracht hierover recent een advies uit. De NAR stelt voor om één van deze feestdagen op zondag 10 augustus 2008 te plaatsen.

Volgens de wet op de feestdagen moet een feestdag die samenvalt met een inactiviteitsdag (zaterdag en zondag) vervangen worden door een vervangingsdag volgens de procedure voorgeschreven door die wet. Dus, indien dit advies van de NAR gevolgd wordt, moet eind 2007 in de ondernemingen bepaald op welke manier de "fictieve" feestdag van 10 augustus 2008 vervangen wordt. Twee mogelijkheden:

  • de feestdag wordt voor iedereen in de onderneming op een vaste vervangingsdag vastgelegd;
  • iedereen kan deze feestdag opnemen op een dag naar eigen keuze.

We komen hierop in december 2007 terug ...

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek