Wijzigingen tijdskrediet vanaf 1 juni 2007

Door: Marc Verboom | Op: 06/04/2007

Toch akkoord over wijzigingen reglementering tijdskrediet

Op de zitting van de Nationale Arbeidsraad van 30 maart 2007 zijn de sociale partners tot een akkoord gekomen inzake de aanpassingen aan de reglementering tijdskrediet. CAO 77bis is aangepast. De datum van indienstreding is wel verschoven van 1 april naar 1 juni 2007.

Voor het inhoudelijke verwijzen we naar ons eerder bericht "Aanpassingen reglementering tijdskrediet opnieuw uitgesteld" van 4 april 2007. In een notedop gaat het om de volgende wijzigingen:

  • volledig tijdskrediet voortaan beperkt tot maximum 1 jaar MET uitkeringen, tenzij in speciale gevallen (opleiding, opvoeding kind < 8 jaar, paaliatieve verzorging, zorg zieke familieleden) waar het recht op uitkeringen gedurende 5 jaar blijft bestaan;
  • andere spreiding mogelijk van het 1/5 tijdskrediet (niet alleen meer in 1 dag of 2 halve dagen per week);
  • verhoogde bedrijfsvoorheffing voor 1/5 tijdskrediet jonger dan 50 jaar (35% i.p.v. 17,15%), behalve voor éénoudergezinnen met kinderlast (hetgeen meer overeenkomt met de realiteit en dus geen "zware" afrekening meer bij de jaarlijkse belastingafrekening);
  • vereiste anciënniteit van 5 jaar wordt bij 1/5 tijdskrediet teruggebracht tot 3 jaar voor de 55 plussers (of zelfs tot 2 jaar indien aangeworven tussen 50 en 54 jaar en tot 1 jaar indien aangeworven vanaf 55 jaar);
  • algemeen recht op 1/5 tijdskrediet vanaf 55 jaar (worden bijgevolg niet meer meegeteld voor de 5% drempel of hogere drempel vastgesteld op sectoraal of bedrijfsvlak), wel eventueel uitstel voor sleutelfuncties gedurende maximaal 12 maanden;
  • wijziging in het meetellen van de periodes in tijdskrediet voor de loopbaanvereiste voor brugpensioen;
  • invoering van sociale bijdragen op (sommige) uitkeringen tijdskrediet in geval er een aanvullende vergoeding wordt betaald door de werkgever (cfr. afhoudingen brugpensioen = 3% + 3,5%), terwijl deze uitkeringen voordien niet onderhevig waren aan RSZ bijdragen.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek