Forfaitaire vermindering bedrijfsvoorheffing (Vlaanderen)

Door: Marc Verboom | Op: 19/03/2007

Per decreet besliste het Vlaamse Gewest tot de invoering van een forfaitaire vermindering van de personenbelasting via de bedrijfsvoorheffing en dit vanaf 1 januari 2007

Voor de inkomens van het jaar 2007 bedraagt de Vlaamse forfaitaire belastingvermindering (via de bedrijfsvoorheffing) 10,40 euro per maand.

Zij is van toepassing op de werknemers die inwoner zijn van een gemeente van het Vlaams Gewest en inzoverre de bruto jaarbezoldiging zich bevindt tussen ten minste 6.925 en ten hoogste 24.530 euro.

Deze vermindering wordt ingehouden op de maandelijkse bezoldiging via de bedrijfsvoorheffing zoals die berekend wordt rekening houdend met de gezinstoestand.

Onder bruto jaarbezoldiging wordt verstaan 12 keer het belastbare normale maandelijkse bruto bedrag van de bezoldigingen dat onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing (maandloon, commissielonen, vergoedingen, premies, vaste en veranderlijke loonbestanddelen, voordelen van alle aard, ...).

  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek