Seniorvakantie

Door: Marc Verboom | Op: 21/02/2007

Vanaf 1 januari 2007 hebben oudere werknemers die opnieuw aan de slag gaan recht op seniorvakantie

Het Generatiepact beoogt meer ouderen (terug) aan de slag te krijgen. Het recht op jaarlijkse vakantie bouwt  men op door een tewerkstelling in het vorige jaar. Iemand die bijvoorbeeld in september 2006 (= vakantiedienstjaar) begint te werken heeft in 2007 (= vakantiejaar) slechts recht op een beperkt aantal wettelijke vakantiedagen (in verhouding tot het aantal maanden gewerkt in het vakantiedienstjaar).

Door de seniorvakantie heeft de werknemer ouder dan 50 jaar eveneens recht op 4 weken vakantie (met seniorvakantie-uitkering van de RVA) ongeacht de periode van tewerkstelling in het vakantiedienstjaar).

De seniorvakantie is volledig geïnspireerd op het systeem van de jeugdvakantie.

Voor wie ?

De oudere werknemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  • werknemer zijn in loondienst;
  • tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst;
  • op 31 december van het vakantiedienstjaar minimum 50 jaar zijn;
  • volledig werkloos * (of invalide) geweest zijn in het vakantiedienstjaar (en om die reden geen recht hebben op 4 weken betaalde vakantie).

Hoeveel dagen ?

De oudere werknemers die aan de hoger vermelde voorwaarden voldoen hebben recht op 4 weken vakantie (24 dagen in het 6-dagenstelsel of 20 dagen in het 5-dagenstelsel) in het vakantiejaar. Het gaat (eventueel) om 2 soorten vakantiedagen:

  • (eventueel) een aantal wettelijke vakantiedagen in verhouding tot het aantal effectief gewerkte maanden (of gelijkgestelde periodes) tijdens het vakantiedienstjaar (à rato van 2 dagen per volledig gewerkte maand in het 6-dagenstelsel); voor deze dagen betaalt de werkgever vakantiegeld volgens de algemene regels (enkel én dubbel vakantiegeld);
  • een aantal aanvullende vakantiedagen (= seniorvakantiedagen) waarmee het aantal wettelijke vakantiedagen kan aangevuld worden tot in totaal 4 weken; de vergoeding voor deze aanvullende vakantiedagen is ten laste van de RVA; deze dagen kunnen opgenomen worden, maar zijn niet verplicht op te nemen.

De seniorvakantiedagen kunnen pas opgenomen worden na uitputting van de gewone wettelijke vakantiedagen (indien men er recht op heeft).

De seniorvakantiedagen kunnen enkel opgenomen worden tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst (zodra men opnieuw werkloos is kan men geen beroep meer doen op de seniorvakantiedagen).

Welke vergoeding ?

De seniorvakantie-uitkering bedraagt 65% van het gemiddeld dagloon, berekend op een begrensd loon van maximaal 1.744,00 euro per maand. Het maximaal bedrag van de seniorvakantie-uitkering bedraagt bijgevolg 43,60 euro per dag in het 6-dagenstelsel. Hierop wordt rechtstreeks een bedrijfsvoorheffing van 10,2% ingehouden.

Welke procedure volgen ?

De werknemer moet een aanvraag tot betaling indienen bij de uitbetalingsinstelling (ABVV) via het formulier C103-SENIORVAKANTIE-WERKNEMER en C103-SENIORVAKANTIE-WERKGEVER en dit op het einde van de maand waarin de seniorvakantiedagen zijn opgenomen. De formulieren moeten in elk geval uiterlijk op het einde van de maand februari van het jaar volgend op het vakantiejaar ingediend worden.

 

Deze materie wordt geregeld door het KB van 24 januari 2007 (BS 31 januari 2007), in uitvoering van de wet betreffende het Generatiepact van 23 december 2005 en treedt in voege vanaf 1 januari 2007.

 

* volgens de RVA zou het recht op seniorvakantie ook gelden voor bruggepensioneerden en werklozen met canada dry die opnieuw aan het werk gaan; de seniorvakantie-uitkering zou in dit geval cumuleerbaar zijn met de aanvullende uitkering

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek