Tussenkomst werkgever in vervoerskosten

Door: Marc Verboom | Op: 11/02/2007

NMBS tarieven worden aangepast vanaf 1 februari 2007

De werkgever is verplicht tussen te komen in de kosten van het openbaar vervoer in het kader van het woon-werkverkeer en dit voor alle werknemers die er gebruik van maken, ongeacht hun loon.

Vanaf 1 februari 2007 verhoogt de NMBS de tarieven met gemiddeld 4,62%.

Deze tariefaanapssing heeft een verhoging van de werkgeversbijdrage in de verschillende soorten van treinkaarten tot gevolg.

Het percentage van de werkgeverstussenkomst blijft hetzelfde (gemiddeld 60%) en schommelt tussen 56% (korte afstanden) en 64,9% (langere afstanden).

Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de tussenkomst van de werkgever bij het gebruik van andere openbare vervoermiddelen (tram en bus) ook verhoogt.

In bepaalde sectoren of ondernemingen kan dit eveneens leiden tot een verhoging van de tussenkomst in de verplaatsingskosten met de eigen wagen. Dit hangt evenwel af van het bestaan van een sectorale overeenkomst of een ondernemingsakkoord terzake.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek