Voorstel van eisenbundel BBTK voor ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 31/01/2007

BBTK heeft zich beraden over de in te dienen eisenbundel voor de sectorale onderhandelingen in het ANPCB

BBTK heeft de volgende krachtlijnen vastgelegd voor de sectorale onderhandelingen in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB of PC 218):

 • een forfaitaire loonsverhoging op de barema's en de reële lonen;
 • een verbetering van de afspraken rond permanente vorming en opleiding (vastleggen duidelijke definitie van het begrip vorming/opleiding, verdere verbetering vormingsmogelijkheden, betere syndicale controle, aanpassing sanctiemechanisme indien werkgever niet aan verplichtingen voldoet);
 • een verbetering van het tijdskrediet (verhoging drempel van 5%, extra stimuli voor halftijds en 4/5 tijdskrediet vanaf 50 jaar);
 • vervanging voor de bedienden in tijdskrediet;
 • uitwerken van een in de bedrijven toe te passen systeem van tijdsregistratie;
 • programmatie van een systeem van anciënniteitsdagen;
 • een verhoging van de terugbetaling van de kosten openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer;
 • een onderzoek naar andere mobiliteitsproblemen en -oplossingen;
 • een verbetering van het statuut van bedienden met een contract voor bepaalde duur, een vervangingsovereenkomst of interimcontract (geen nieuwe proefperiode bij er op aansluitend contract voor onbepaalde duur en meetellen van anciënniteit); 
 • de verlenging van het brugpensioen vanaf 58 jaar;
 • een onderzoek om alle brugpensioenregelingen maximaal te benutten;
 • een verbetering van de kwaliteit van het outplacement; 
 • een verbetering van het statuut van de vakbondsvertegenwoordigers (verlaging drempel oprichting vakbondsafvaardiging, verhoging aantal dagen syndicale vorming, verbetering bescherming syndicale afgevaardigden).

Na overleg met de andere bediendenvakbonden om te komen tot een gemeenschappelijke eisenbundel kunnen de sectorale onderhandelingen van start gaan.

De sectorale onderhandelingen moeten uitmonden in een sectoraal akkoord voor de volgende 2 jaar (2007 - 2008) en zijn van belang voor meer dan 350.000 bedienden en kaderleden tewerkgesteld in de sector. Deze sector groepeert bedrijven met zeer uiteenlopende activiteiten zoals:

 • houtbewerking, bouw-, cement- en glasnijverheid;
 • drukkerijen en uitgeverijen;
 • schoonmaakbedrijven en wasserijen;
 • groothandel (in voedingswaren, auto's, machines, ...);
 • automobielinspectie;
 • informatica en telecommunicatie;
 • reclame-, marketing- en studiebureaus;
 • selectiebureaus en interimkantoren;
 • reisbureaus en touroperators.

We houden jullie via dit kanaal verder op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen en het eventueel resultaat.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek