BBTK kan interprofessioneel akkoord niet goedkeuren

Door: Marc Verboom | Op: 16/01/2007

Federaal comité van BBTK doet uitspraak over ontwerp van IPA

Het federaal comité van BBTK heeft zich op maandag 15 januari beraden over het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). Deze vergadering werd de voorbije week voorafgegaan door consultatievergaderingen in alle regio's.

Het federaal comité van BBTK stelt vast dat de tekst van het ontwerp IPA:

  • zeker positieve punten bevat zoals het optrekken van het gewaarborgd minimum maandinkomen met ongeveer 4% en de aandacht voor meer vorming in de sectoren en de bedrijven;
  • vooruitgang betekent wat betreft de nog uit het Generatiepact te regelen punten (gelijkgestelde perioden, zware beroepen, tijdskrediet) maar dat dit toch niet volledig beantwoordt aan de verwachtingen;
  • een status quo betekent wat betreft de kwaliteit van de arbeid;
  • onduidelijke formuleringen bevat wat betreft de loonbarema's, de harmonisering van het arbeiders-bediendenstatuut en de resultaatsgekoppelde verloning;
  • een loonnorm van 5% vastlegt die als matig en dus onvoldoende wordt beoordeeld gezien de goede economische context en het lineaire fiscale voordeel voor de werkgevers;
  • deze loonnorm wel indicatief is en in de sectoren dus op vrije wijze kan gehanteerd worden;
  • de indexering en baremieke verhogingen dan ook in principe gevrijwaard blijven, maar de formulering betreffende de correctiemechanismen de druk voor de toepassing van all-in akkoorden zal doen toenemen met als gevolg dat de indexeringsmechanismen toch op de helling kunnen worden gezet.

BBTK meent dat de ABVV onderhandelaars, in moeilijke omstandigheden, hun uiterste best hebben gedaan.

Het federaal comité van BBTK kan echter de tekst die voorligt niet onderschrijven.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek