Nieuwe loongrenzen voor 2007

Door: Marc Verboom | Op: 21/12/2006

De nieuwe loongrenzen voor 2007 voor de proefperiode, opzeggingstermijnen, scheidsrechtelijk en niet-concurrentiebeding gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 7 december 2006 verschenen de geïndexeerde loongrenzen zoals deze vanaf 1 januari 2007 van toepassing zullen zijn:

  • 28.093 euro i.p.v. 27.597 euro in 2006;
  • 33.677 euro i.p.v. 33.082 euro in 2006;
  • 56.187 euro i.p.v. 55.193 euro in 2006.

Deze bedragen hebben een invloed op:

  • de duur van de proefperiode;
  • de lengte van de opzeggingstermijn;
  • de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;
  • de geldigheid van het niet-concurrentiebeding.

Zo is de duur van de proefperiode beperkt tot maximum 6 maanden indien het bruto jaarloon kleiner is dan 33.677 euro. Boven dit bedrag mag een proefperiode van maximum 12 maanden worden overeengekomen.

Is het bruto jaarloon lager dan 28.093 euro dan is de wettelijke opzeggingstermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit van toepassing. Bedraagt het bruto jaarloon meer dan 28.093 euro dan moet de opzeggingstermijn worden vastgesteld in onderling akkoord tussen de werkgever en de bediende (met minimaal de wettelijk vastgestelde opzeggingstermijn) of door de rechter worden bepaald (eventueel via de zogenaamde formule Claeys).

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 28.093 euro is de geldigheid van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek